Témata

Tématické a koncepční materiály KSČM.

23. 3. 2017

Rovných 100 let, jež letos uplynou od obou ruských revolucí, se už stává i hříčkou účelového "přepisování dějin". Argumentaci, jež to nehodlá přejít mlčením, posoudil a vzal na vědomí VV ÚV KSČM.

17. 3. 2017

Výkonný výbor ÚV KSČM na své 9. schůzi schválil materiál „Postoj KSČM k problematice organizovaného zločinu a terorismu