Blahopřání

23. 12. 2015

Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků, hodně zdraví a splnění Vašich nejtajnějších přání. Současně bych chtěl poděkovat těm, kteří stráví tyto vánoční dny ve svém zaměstnání, neboť bez nich bychom neměli takový pocit bezpečí, jaký si přejeme, děkuji jim za jejich obětavost, kdy pracují pro nás všechny a na své rodiny či blízké budou na Štědrý den vzpomínat pouze ve svých myslích. 

Do nového roku 2016 Vám přeji šťastné vykročení, svět bez válek, terorismu a migračních krizí. Přeji Vám, abyste všichni měli dostatek pracovních příležitostí, senioři poklidné stáří a děti možnost žít svůj dětský sen. Možná si řeknete, úplně obyčejné věci, ale právě z těchto maličkostí se náš život skládá.

Autor: 
JUDr. Vojtěch FILIP, místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM