Blahopřání maminkám!

6. 5. 2016

Dovolte mi, abych popřál všem maminkám k jejich nedělnímu svátku, Dnu Matek. Předně bych chtěl poděkovat za péči, kterou věnují dětem. Ty by bez nich nepoznaly lásku a pohodu, jež jim dávají v nepřeberné míře. Současně přeji všem maminkám život v míru, bez obav z válek a terorismu, a aby své děti uchránily všech těchto strastí.

Autor: 
JUDr. Vojtěch Filip, místopředseda PSP ČR a předseda ÚV KSČM