Blahopřání zvolenému prezidentovi Íránu

23. 5. 2017

Jeho Excelence

Pan Hasan Ruhání 

President Íránské islámské republiky

 

                                                                                              V Praze 22. května 2017

Vaše Excelence,

 

dovolte mi, abych Vám upřímně blahopřál ke zvolení presidentem Íránské islámské republiky. Při výkonu této mimořádně odpovědné funkce v zájmu lidu Vaší země Vám přeji hodně úspěchů.

Lidé Vás zvolili do čela státu, protože ve Vás vidí jistoty své budoucnosti. Plně si uvědomuji, jak vysoké nároky a odpovědnost jsou na Vás kladeny ve Vaší zemi, v oblasti Blízkého a Středního východu i jinde ve světě. Věříme, že se Vám ve Vaší zemi i v celé oblasti podaří zachovat mír a společenský rozvoj.

Ujišťuji Vás, že KSČM i já osobně budeme všestranně podporovat a rozvíjet vzájemné přátelské vztahy a spolupráci mezi našimi zeměmi a národy. 

Dovolte mi ještě jednou Vám blahopřát ke zvolení do mimořádně náročné presidentské funkce a popřát Vám hodně sil a pevné zdraví.

 

S úctou

                                         

                                                                                                     Vojtěch Filip

                                                                                                předseda ÚV KSČM

Autor: 
Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM