Blokáda Kuby musí skončit!

17. 6. 2021

Mezinárodní společenství se opět postaví za socialistickou Kubu a znovu odsoudí její již šest desetiletí trvající blokádu ze strany Spojených států amerických. Stane se tak ve středu 23. června, kdy na jednání Valného shromáždění Organizace spojených národů bude bezpochyby, stejně jako vždy od roku 1992, zdrcující většinou členských států přijata rezoluce odsuzující pokračující blokádu Ostrova svobody. Podobných hlasování nejvyššího orgánu Organizace spojených národů bylo již 28 a jejich výsledek byl vždy stejný – takřka jednomyslná podpora socialistické Kuby a výzva k okamžitému ukončení její blokády.

Ekonomická, obchodní a finanční blokáda Spojenými státy americkými provází Kubánskou republiku a její lid již od vítězství tamní revoluce před více než šedesáti lety. Jedná se o nejdelší a nejtvrdší blokádu, jaká kdy byla proti jakékoliv zemi v dějinách zaznamenána. V poslední době byla navíc zásadně rozšiřována a zpřísňována. Podle posledních oficiálních čísel z března minulého roku způsobila blokáda Kubě škodu v souhrnné výši více než 144 miliard dolarů. Každý jeden další den trvání blokády navíc znamená nárůst škody o 12 až 15 milionů dolarů.

Smysl pokračující blokády je přitom jednoznačný – snaha imperialismu Spojených států amerických zlikvidovat politický, hospodářský a sociální systém Kubánské republiky. Lid Kuby však stojí na straně nezávislosti své země a socialismu. O tom ostatně svědčí i fakt, že v rámci svého práva na sebeurčení odhlasoval v referendu 24. února 2019, a to více než 86 procenty hlasů voličů, novou ústavu, jejíž první zásadou je, že: »Kuba je socialistický právní a sociálně spravedlivý stát, demokratický, nezávislý a suverénní, organizovaný se všemi a ve prospěch všech jako jednotná a nedělitelná republika, založená na práci, důstojnosti, humanismu a etice svých občanů, pro užívání svobody, rovnosti, solidarity, blahobytu a individuální i kolektivní prosperity.«

Komunistická strana Čech a Moravy, stejně jako Společnost česko-kubánského přátelství a řada dalších organizací, plně podporuje zápas kubánského lidu i mezinárodního společenství za okamžité ukončení blokády Kubánské republiky ze strany Spojených států amerických. Ekonomická, obchodní a finanční blokáda Ostrova svobody musí po šesti desetiletích trvání skončit!

Milan KRAJČA, místopředseda ÚV KSČM a člen Výkonného výboru Společnosti česko-kubánského přátelství