Boj proti závislostem je jednou z priorit

30. 7. 2017

V Ústí nad Labem byla tento týden slavnostně otevřena ambulance adiktologie pro děti a dorost, což je pomoc pro děti závislé na alkoholu, drogách a gamblerství.

»Věděli jste, že české děti začínají výrazně dříve pít alkohol, kouřit cigarety, dokonce i marihuanu? Vyplývá to z mezinárodní studie, ve které naše děti figurují jako skuteční rekordmani v závislostech na alkoholu, kouření a drogách.

Což mě jako matku opravdu děsí,« uvedla poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová, která spolu s městským úřadem usilovala o otevření této ambulance dva roky. »Jsem velmi ráda, že jsem mohla být přítomna slavnostnímu otevření Krajské adiktologické ambulance a poradny pro děti a dorost v Ústí nad Labem. Dětská adiktologická ambulance dosud v regionu chyběla. Náš kraj se přitom dlouhodobě potýká s vysokým počtem drogově závislých, v ČR jsme dokonce obsadili v počtu závislých osob nepěkné druhé místo. Tím se rozhodně nemůžeme chlubit. Je tedy potřeba s tím něco dělat, ne jen nečinně přihlížet. Boj proti závislostem je jednou z priorit, kterou se i současné vedení kraje zabývá, bohužel, je to boj na další čas a bez kvalitní a podpůrné legislativy to nepůjde,« dodala Aulická Jírovcová.

Autor: 
(za)
Zdroj: 
Haló noviny