Budeme požadovat další zmény ve státním rozpočtu

26. 11. 2019

Poslancům už do konce roku zbývá jen málo času na projednávání důležitých zákonů. Prioritou komunistů, jak na tiskové konferenci zdůraznil předseda ÚV KSČM a místopředseda sněmovny Vojtěch Filip, je projednání státního rozpočtu na příští rok.

Naposledy schválil rozpočtový výbor sněmovny návrhy Miloslavy Vostré a Hany Aulické Jírovcové. Zmínili jsme i návrh Pavla Kováčika, jehož cílem je finančně pomoci obcím, které budou chtít dostat do svých rukou hospodaření s vodou.

Do elektronického systému přibyly další dva pozměňující návrhy z řad našich poslancü. Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá navrhuje přesun 15 mil. Kč v kapitole ministerstva kultury na digitalizaci zbývající části fotoarchivu ČTK. »Digitalizace fotoarchivu ČTK byla zahájena v roce 2019. Jedná se o společný projekt, který realizuje příspěvková organizace ministerstva kultury Národní knihovna, a to na základě podepsaného memoranda o spolupráci mezi ČTK a Národní knihovnou. Národní knihovna má dlouholeté zkušenosti s digitalizací kulturního dědictví. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit finanční zdroje na pokračování digitalizace v roce 2020,« odůvodnila svůj požadavek Vostrá.

Filip zdůraznil, že pro KSČM je rovněž prioritou doprojednání změny Ústavy, týkající se Nejvyššího kontrolního úřadu, a na to navazující samotný zákon rozšiřující pravomoci NKÚ. Pokud jde o zákony v prvním čtení, byli by rádi, kdyby prošly jejich návrhy týkající se regulace reklamy a změny zákoníku práce, která přináší pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance. »Abychom mohli ten posun zajistit v roce 2020 tak, aby novela platila nejpozději od roku 2021,« zdůraznil Filip. »Jak se zdá, obstrukce pravicových stran nepřejí projednávání návrhů KSČM, a musíme se s tím vyrovnat,« dodal.

Tisková konference na FB KSČM.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM