A. Černý: Další odporný útok. A jaké jsou reakce?

27. 12. 2016

Vánoční útoky v Berlíně daly zase Evropě připomenout, že je čím dál méně bezpečným místem. Bavorský předseda CSU v reakci řekl, že je potřeba přehodnotit dosavadní migrační politiku. Toto konstatování je jasné v České republice naprosté většině lidí již od začátku a stále čekají, kdy se němečtí vládní představitelé probudí ze sna a začnou chránit vlastní zemi a občany před nebezpečím, které pochází z velké vlny utečenců. Je logické, že nekontrolovaná migrace lidí ze zemí, kde panují jiné mezilidské poměry, s sebou přinese osoby, které jsou bezpečnostním rizikem. Rodinám zemřelých následné povzdechy Angely Merkelové o solidaritě milované nevrátí. Pojďme učinit taková opatření, aby se toto nestávalo, či abychom riziko maximálně omezili. V zemích jako je Německo to bude složitější právě díky otálení a nepřiznání si, že zvolená migrační politika je velice špatná cesta.

Nedovolme u nás, abychom se do takového stavu dostali. Nepřipusťme žádné nesmyslné kvóty, a pokud bude definitivně jasné, že současné vedení Evropské unie není ochotno chránit vnější hranici, tak chraňme tu naši. Argumenty, že je těžké chránit pobřeží, jsou v dnešní době neakceptovatelné. Vezměme si příklad z Austrálie, která se nelegální migraci účinně brání. Důležité je si také přiznat, že se jedná ve většině případů o masovou nelegální migraci. Tedy protizákonnou. Migranti nezůstávají v první zemi, která je bezpečná, ale jdou dál. Mnohdy ani nepocházejí ze zemí, kde by nějaká válka probíhala. Důvody pro reálné kroky místo vzletných řečí jsou tedy zcela zjevné.

Nelze než souhlasit se slovenským premiérem Robertem Ficem, že proběhlé teroristické činy jsou útokem proti naší vlastní kulturní identitě. Kolik jich musí proběhnout, než to pochopí představitelé i v Německu?

Autor: 
Alexander Černý, poslanec PSP ČR za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM