České školství se topí v chaosu

7. 6. 2019

Otázky Haló novin pro Martu Semelovou, expertku KSČM na oblast školství

Je situace ve školství podle vás skutečně tak kritická?

Úroveň vzdělání se za posledních třicet let snížila, a to na všech stupních škol. Důvodů, proč k tomuto stavu došlo, je víc. Po listopadu 1989 se muselo zlikvidovat všechno, co nám zaručovalo kvalitu, konkurenceschopnost a soběstačnost, tzn. průmysl, zemědělství a pochopitelně i kvalitní vzdělávání. Fungující systém nahradil chaos a bezbřehá liberalizace. Svobodná výchova bez povinností, slepé přebírání cizích vzorů bez ohledu na naše tradice a bývalé úspěchy, rozbití jednotných osnov, degradace učňovského školství a rozmach soukromého sektoru, církví a alternativních škol, kde si dítě určuje, zda se bude učit, co se bude učit a kdy. Do toho naprostá destabilizace, co nový ministr, to nová reforma, projekty všemožných (ne)ziskových organizací, které jen ubírají čas na výuku, o pokusech na dětech i učitelích, viz zpackaná inkluze, ani nemluvě. Teď všichni kroutí hlavou nad propadem v mezinárodních průzkumech a nad neúspěšností studentů u maturit. KSČM před tím varovala už v 90. letech.

Jak hodnotíte zveřejněné požadavky pedagogů?

Je pravda, že se pracovní podmínky pedagogů zhoršily. Museli a musí se totiž vyrovnávat se vším, o čem jsem mluvila v předchozí odpovědi. Bez nároku na odměnu seděli ve svém volném čase nad tvorbou školních vzdělávacích programů, následným výběrem učebnic tak, aby jim odpovídaly, ale také nad sepisováním učebních textů k odborným předmětům, k nimž učebnice neexistují. Do toho obrovský nárůst administrativy, dotazníků, hlášení, tabulek, individuálních plánů a plánů podpory. Dál školení a kurzy, které často neodpovídají potřebám pedagogů a akorát to stojí čas a peníze bůhví pro jakou organizaci. Navíc jsou učitelé neustále pod tlakem. V přeplněné třídě, kde jsou žáci »inkludovaní«, talentovaní, se specifickými poruchami učení či chování, cizinci, kteří neumějí česky, mají ke každému volit individuální přístup a všechno je naučit.

Problémem jsou především platy. Můžete v tomto směru zhodnotit kroky ministra a jeho návrh na postupné zvyšování platů pedagogů? Je situace taková, aby pedagogové přistupovali k vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách?

Vláda by bezesporu měla dodržet slib, který školám dala, tedy že v příštím roce přidá na platy učitelů 15 %. Chápu obavy, zvlášť poté, kdy se objevilo, že by se mohlo přidat jen 10 %. Ostatně nebylo by to poprvé, co tato vláda nedodržela slib. Naposledy, když namísto od 1. září přidala učitelům na platech až od 1. ledna. Takže na 15 % je nutno trvat, stejně jako na požadavku, aby z této částky šlo minimálně 10 % do tarifu. Na školách chybějí tisíce učitelů a je potřeba přilákat ty, kteří končí pedagogickou fakultu. V současné době víc než polovina absolventů odchází do jiných oborů.

Ale nejde jenom o platy. Jde o postavení učitele ve společnosti, o jeho prestiž. Vzpomínám si na dobu, kdy jsem chodila do školy jako dítě já. Kdybych tenkrát přišla domů a stěžovala si na učitele, že mi jednu »střihnul«, tak bych nejdřív chytla druhou od maminky a pak by teprve zjišťovala, co jsem provedla. Dnes, když si dítě doma stěžuje na kantorku, tak ji mnohý rodič ještě označí peprným výrazem, pochopitelně před svým potomkem, a druhý den přiletí do školy učitelku seřvat. Chybí autorita, vzory, slušnost. Tady sehrává hlavní roli rodina, ale i celá společnost, média.

A pokud jde o vyhlášení stávkové pohotovosti... Každá stávka či stávková pohotovost musí mít podporu zdola, v tomto případě mezi učiteli, nepedagogickými pracovníky škol, ale i mezi rodiči žáků, studentů a učňů. Musí nazrát situace, aby stávka vedla k danému výsledku, aby nedopadla opačně. Osobně si myslím, že tato situace nenazrála, na platech se přidává, o dalším nárůstu se vedou jednání, nálada v učitelských sborech zas tak výbušná, zvlášť teď před prázdninami, podle mého názoru není.

Autor: 
Jana DUBNIČKOVÁ