Dopisy předsedovi vlády a ministrovi obrany

30. 6. 2016

V souvislosti s chystaným summitem NATO ve Varšavě 8 - 9. 7. 2016 zaslalo České mírové fórum dopisy předsedovi vlády a ministrovi obrany ČR Bohuslavu Sobotkovi a Martinovi Stropnickému. Mírové fórum žádá odpověď na otázku, zda bude česká vláda na summitu NATO ve Varšavě postupovat v souladu s mandátem uděleným jim českým lidem a zda bude postupovat v souladu s Chartou OSN, jež je závazná pro všechny členy NATO (dle článku 1 zakládající smlouvy o NATO). Ta zakotvuje povinnost vyvarovat se hrozby silou v mezinárodních vztazích. Avizovaná agenda varšavského summitu NATO však tuto povinnost hodlá porušit. Bude tento krok česká vláda podporovat?"