Exhibicionismus senátorů brzdí přijetí novely

25. 7. 2021

Hrozí, že novela o veřejném zdravotním pojištění, která by měla pacientům více zpřístupnit léčbu vzácných onemocnění, takzvaně spadne pod stůl. Senát ji totiž s úpravami vrátil do Sněmovny a není jisté, zda ji dolní komora stihne projednat. Situaci kritizuje stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Novela mimo jiné mění úhrady drahých inovativních léčiv a přípravků na vzácná onemocnění ze strany pojišťoven. Měla by tuto léčbu více zpřístupnit. Její osud je ale nyní nejistý.

»Špatnou prací ministerstva zdravotnictví a exhibicionismem senátorů, kteří si z novely udělali trhací kalendář, se může stát, že zákon, na který netrpělivě čekají pacienti i zdravotníci, spadne pod stůl. Předvolební kampaní ochromena Sněmovna již totiž nemusí stačit zákon znovu projednat a pacientům se tak zamezí v přístupu k nákladné zdravotní péči,« řekla Marková našemu listu.

Opět se podle ní ukazuje, že ministerstvo zdravotnictví neumí připravit kvalitní legislativní předlohu. Další problém vidí Marková v málo funkční Sněmovně, kde se podle ní vede místo odborné diskuse politická přetlačovaná. »Tato novela je přitom důležitá především kvůli hrazení nákladné péče z veřejného zdravotního pojištění a řeší i další dlouho zanedbávané problémy českého zdravotnictví. Nyní je ale jasné, že "obří" novela nebyla správným krokem,« míní stínová ministryně.

Dlouhodobé podfinancování péče o duševní zdraví

Předloha totiž upravuje i fungování center duševního zdraví. Ta jsou součástí reformy psychiatrické péče a poskytují pacientům služby v psychiatrii, psychologii, psychoterapii nebo adiktologii. Tvoří je terénní týmy zdravotníků a sociálních pracovníků, které jezdí k pacientům domů, nebo ambulantní služby. Většina z tří desítek současných center nyní mají dva zřizovatele. Senátoři poukazovali na to, že podle novely by od ledna musela mít zdravotnická zařízení registrovanou i sociální službu a naopak sociální služba i zdravotnickou službu.

Sněmovní verze by podle senátorů patrně vedla k tomu, že některá centra by zanikla a nevznikala by nová, přičemž podle plánů jich má být do budoucna stovka. Senát navrhl, aby změna pravidel platila od roku 2025. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) označil odklad účinnosti za správný.

Podle Markové by ale tzv. reformě psychiatrické péče, o kterou se pokouší ministři zdravotnictví už od dob Hegera, měla být věnována samostatná pozornost. »Na nevyřešené financování center duševního zdraví KSČM přitom opakovaně upozorňuje. Problém spočívá v dlouhodobém podfinancování péče o duševní zdraví, v nedostatku odborníků a hlavně v neexistenci koncepce dlouhodobé péče s jasné stanoveným financováním zdravotně sociálního pomezí,« uvedla.

Zdravotné sestry získají nové pravomoci

Horní komora chce prosadit v předloze i některé další změny. Týkají se například hrazení dobrovolného očkování, stanovování cen léků a přístupu revizních lékařů do informačního systému infekčních nemocí.

Zákon upravuje také proces dohodovacího řízení, ve kterém zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče vyjednávají se zdravotními pojišťovnami o úhradách péče na celý rok.

Zdravotní sestry podle novely dostanou pravomoc předepisovat některé pomůcky a praktičtí lékaři nové léky. Předloha také zvyšuje hraniční věk ženy pro hrazené umělé oplodnění o rok na 40 let. Dostupnější péči by mohla přinést pacientům s vážnými ortodontickými vadami, jako jsou rozštěpy a vrozené nebo systémové vady. Předloha rovněž snižuje doplatky pacientů za moderní bionické protézy nahrazující končetiny a upravuje právo na přítomnost rodiče při celodenní hospitalizaci dítěte.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny / Janka Dubníčková