Filip: Pan Kolář složil přísahu zastupitele, že bude dodržovat Ústavu ČR a zákony České republiky. Je schopen je ale porušovat

15. 5. 2020

Spor o sochu Koněva. Téma pro předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, kteří byli ve čtvrtek 15. května hosty pořadu  360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima NEWS.

"Já jsem přesvědčen o tom, že to celé jednání bylo v rozporu s naší uzavřenou mezinárodní smlouvou s Ruskou federací z roku 1993. S panem Kolářem bych diskutoval, kdyby ta diskuse měla nějakou úroveň. Je zvoleným zastupitelem, starostou obce, složil přísahu zastupitele, že bude dodržovat Ústavu ČR a zákony České republiky. Pan Kolář je ale schopen tyto zákony porušovat. Jsem přesvědčen o tom, že to jeho konání není ani legální, ani legitimní. Porušil mezinárodní smlouvu podepsanou Borisem Jelcinem a Václavem Havlem a porušil zákon o ochraně válečných hrobů, který stanoví, že se má každá strana starat o válečné hroby, které jsou na jeho území, tak, aby nebyly poškozovány, aby ta pieta byla dodržena," řekl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip ke sporu o sochu Koněva na CNN Prima NEWS.

Záznam na CNN Prima NEWS - https://cnn.iprima.cz/porady/3600-pavliny-wolfove/75-epizoda

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM