Grospič: Pozitiva KSČ výrazně ovlivnila životní standardy po celé dvacáté století

18. 5. 2021

Před sto lety bylo v Československu založeno komunistické hnutí. Těšilo se velké podpoře hned od svého vzniku a za první republiky patřilo mezi nejsilnější v Evropě. Nezahynulo ani po listopadu, dnes je však na ústupu. Komunistická myšlenka má budoucnost, je třeba ji jen uchopit, uvedl Sputniku poslanec a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.

Nástup komunismu v Československu se dnes snaží představovat jako vnucený. Dokonce se hovoří o tom, že v roce 1945 Rudá armáda Československo neosvobodila, ale přinesla novou okupaci. Jak však uvádí bývalý člen KSČ, později disident a český premiér, Petr Pithart, „my jsme si na rozdíl od Maďarů a Poláků komunisty vybrali dobrovolně“. Skutečně sovětské jednotky byly po válce z území Československa staženy a v prvních volbách v osvobozené zemi většinu hlasů získali komunisté. Co stojí za těmito pokusy přepisovat historii a kdo z nich těží

K lítosti těch, kteří období nacistické poroby zažili, přibývá neustále snah přepsat historii. Vždyť tomu není tak dlouho, co Evropský parlament přirovnal vinu za rozpoutání 2. světové války jak na Nacistické Německo, tak na Sovětské Rusko. Myslím si, že nakonec dějiny ukáží onu historickou pravdu. Bude to trochu bolet. Hovořil jsem o generačních intervalech. Nyní jsou v plné síle vnuci a dospívají pravnuci těch, kteří byli na základě poválečných dohod mocností z Československa odsunuty. Cítí, že ještě oni a nikdo dále nemůže svést úspěšný boj o navrácení majetků a politických práv. Proto musíme říkat historickou pravdu nejen o období nacistické okupace českých zemí, rozbití Československa, ale o celém období první Československé republiky.

Komunistická strana se těšila velké voličské podpoře hned od svého vzniku. Za první republiky KSČ patřila mezi nejsilnější komunistické strany v meziválečné Evropě. Po 2. světové válce popularita KSČ vzrostla – komunisté zvítězili v prvních povál.ečných volbách a členská základna dosáhla více než milionu lidí. Jak lze vysvětlit takovou popularitu?

Zrod Komunistické strany Československa nebyl jednorázovým rozhodnutím a jednoduchou záležitostí. Zrada České sociální demokracie a její podíl na roztočení světové války byl veliký. Do atmosféry společenského napětí vystupovalo bouřlivé pětiletí let 1917 až 1921, naplněné ohlasem Velké říjnové socialistické revoluce, ale bez nadsázky všeho dění v Rusku v roce 1917.

Touha českého dělnictva, rolníků, živnostenstva zdeptaných dlouhým válečným konfliktem byla obrovská. Přesto zrod KSČ nebyl jednoduchý. Marxistická levice sice získávala rychle politický vliv pravicového křídla podporovaného vládou Československa, ta se snažila ustanovení marxistické levice a komunistické strany odkládat. Mohu vzpomenout prosincovou stávku 1920, boj o Lidový dům.

Již 21. září však vyšlo první číslo Rudého Práva. Následně 16. až 17. ledna se v Lubochni konal sjezd sociální demokracie Slovenska, který se stal ustanovujícím sjezdem komunistické strany na Slovensku. 12. března 1920 v Liberci proběhl ustanovující sjezd německé sekce KSČ a 14. až 16. května 1921 se konal slavný ustanovující sjezd KSČ v Obecním domě v Praze v Karlíně, kde zazněla ona slova B. Šmerala „Jsme komunisté”. Nu a 30. října až 4. listopadu 1921 se konal slučovací sjezd KSČ v Národním domě na Smíchově.

Celý rozhovor najdete na https://cz.sputniknews.com/20210517/grospic-pozitiva-ksc-vyrazne-ovlivni...

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Sputnik News