Hojda: KSČM jadernou energetiku dlouhodobě podporuje jako nezastupitelný zdroj v energetickém mixu

29. 7. 2020

Stát a energetická společnost ČEZ v úterý uzavřely připravované smlouvy k plánovanému novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš podepsali vedle zastřešující dohody také smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby i výběr dodavatele do roku 2024.

»KSČM jadernou energetiku dlouhodobě podporuje jako nezastupitelný zdroj v energetickém mixu,« řekl v České televizi stínový ministr průmyslu a obchodu za KSČM Pavel Hojda. »Tuto smlouvu vítáme, je ale zapotřebí upozornit, že je zapotřebí dodržet nejen rámec, ale i časovou posloupnost, protože kolem roku 2035 se část současných bloků v Dukovanech odstaví,« připomněl Hojda.

Odkaz na záznam v ČT: https://www.facebook.com/watch/?v=2851687224937402

Havlíček potvrdil, že nový blok elektrárny by se měl začít stavět v roce 2029. »Pro stát je klíčové, že se investor zavazuje do roku 2024 dojednat smlouvu s dodavatelem a intenzivně pokračovat v přípravě nových jaderných zdrojů. Tak aby nový blok Dukovan uvedl do provozu v roce 2036. Což znamená zajistit stabilitu a energetickou bezpečnost a zároveň dodávky levné a bezemisní elektrické energie,« uvedl ministr. Beneš dodal, že pořadí uchazečů o stavbu nového bloku by firma ráda měla na konci roku 2022, tendr chce vypsat letos v prosinci.

»Z dlouhodobého pohledu zdrojů levné a bezemisní energie v ČR není jiné řešení než jádro, a proto s obavami sledujeme dlouhodobé přešlapování vlád ČR,« připomněl poslanec Leo Luzar (KSČM). »Od podpisu smlouvy mezi státem a ČEZ očekáváme jasný a časové ohraničený harmonogram výstavby nových bloků v Dukovanech. Požadujeme jasná slova a odmítáme politikaření. To se týká i nynějších vládních vyjednavačů s Evropskou komisí o podpoře. Vláda by neměla promarnit výraznou podporu občanů pro jadernou energii a premiér by měl jasně říci představitelům států Evropské unie, že Česká republika se bez nových jaderných zdrojů neobejde a očekává i finanční podporu v tomto duchu.«

Soutěž je pro všechny

Hojda připomněl, že ze soutěže o stavbu nového jaderného bloku by ruské a čínské firmy neměly být vyřazovány kvůli tzv. bezpečnostnímu riziku. »Když se to hodí a když jde o ekonomické zájmy zejména velkých hráčů, začne se hovořit o bezpečnostních rizicích. Mě by docela zajímalo, jaká bezpečnostní rizika by při stavbě jaderné elektrárny hrozila. Pokud se bude postupovat podle projektu a bude se to kontrolovat, je takové riziko minimální,« uvedl Hojda.

Beneš řekl, že není v zájmu ČEZ vyřazovat ze soutěže o stavbu Dukovan některé zájemce ještě před tendrem. »V zájmu ČEZ je mít v soutěži co nejvíce uchazečů, kteří budou proti sobě soutěžit, a tím pádem se vzájemně nutit k vylepšování nabídek, protože potřebujeme získat co nejlepší nabídku nakonec,« uvedl generální ředitel. »Na druhé straně, ve smlouvě mezi státem a ČEZ jsou popsány základní bezpečnostní zájmy státu a způsoby jejich prosazování, a zde se říká, že stát může i v průběhu soutěže nebo na jejím konci říct, že chce některého z uchazečů z bezpečnostních důvodů vyřadit,« řekl Beneš. Dodal, že Havlíček i premiér Andrej Babiš (ANO) mají na záležitost podobný pohled jako on a jsou pro to, ponechat co nejvíce uchazečů v soutěži co nejdéle.

Dovolí to paní a páni v Bruselu?

Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl uvedl, že Česko Dukovany nedostavuje, ale nahrazuje polovinu kapacity jejího současného výkonu. Současné bloky elektrárny by podle dřívějších informací měly být odstaveny zhruba v letech 2035 až 2037.

Míl a jeho tým povedou v Bruselu jednání s Evropskou komisí o takzvané notifikaci pro nový zdroj, která podle některých odborníků může být pro celý projekt klíčová. Evropská komise bude plánovaný český jaderný zdroj zkoumat a schvalovat především z hlediska možné nedovolené veřejné podpory od státu.

Nový jaderný blok v Dukovanech by stát měl při výstavbě financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. Stát by se měl na stavbě podílet ze 70 procent. Zbytek by měl zaplatit ČEZ, který bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Beneš potvrdil, že očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle něj zhruba šest miliard eur - kolem 160 miliard korun. 

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny