Ignorují právo a lžou

2. 7. 2021

Ten, kdo má alespoň základy právního vědomí, tak se bouří. Právníci se vší vážností vyzývají Vládu ČR, Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES) a zástupce médii, aby okamžitě, tedy ihned, přestali šířit lživé informace, že očkování nezletilých proti onemocnění COVID-19 bez souhlasu zákonných zástupců je v souladu s právem. Tak tomu opravdu není. Tisíce a tisíce rodičů jsou velmi znepokojeni bezskrupulózním chováním některých vládních činitelů a odborníků z MeSES, kteří v rozporu s českým právním řádem manipulují vědomím lidí a zejména nezletilých dětí. Vyvíjet nátlak na neplnoleté skrze lež je vrchol arogance. Vakcinační byznys však nezná meze.

Ve zmíněné Výzvě, kterou podepsalo čtrnáct právníků a kterou si včetně důkladného právního rozboru můžete přečíst v odkazu níže, se kromě jiného uvádí:

»Každá osoba, která nezletilého naočkuje proti onemocnění COVID-19 bez písemného souhlasu jeho zákonných zástupců (či souhlasu soudu v intencích ust. § 100 odst. 2 občanského zákoníku), se tak v případě vzniklé újmy vystavuje riziku sankcí nejen v oblasti civilněprávní (vč. případné osobní odpovědnosti za vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu), ale i v oblasti trestněprávní (což platí nejen pro fyzické osoby, ale i obchodní společnosti apod.). V této souvislosti výslovně upozorňujeme na skutečnost, že tuto jednoznačně danou podmínku písemného souhlasu zákonných zástupců nelze obejít ani pomocí internetové registrace či jiným obdobným způsobem.«

Pro takové nechutné chování, zavánějící hyenismem, neexistuje z pohledu lidského žádné přijatelné vysvětlení, nelze ho omluvit a už vůbec ne ho ignorovat. Abychom si rozuměli, nezpochybňuji vynikající výsledky očkování proti nakažlivým nemocem, které zajistili vymýcení nemocí, od tuberkulózy, přes dětskou obrnu, černý kašel až k běžným dětským nemocem. Funkce a bezpečnost takových vakcín byla prokázána u miliard obyvatel celé planety. Bývalé Československo může být dodnes příkladem. Nejsem fanatik, ale ani člověk, který by připustil nedodržování českého právního řádu. Očkování proti nemoci COVID-19 je nepovinné a nelze ho vynutit podvody, uváděním v omyl, lží ani dalšími protiprávními podmínkami.

Autor: 
Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM
Zdroj: 
ihalo.cz