Interpelace Jiřího Valenty ve věci nesrovnalosti ve vládním financování NNO

27. 9. 2019

Interpelace PhDr. Ing. Mgr. Et Mgr. Jiřího Valenty na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) ve věci nesrovnalosti ve vládním financování NNO.

Video: 
Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM