Interpelace ve věci financování a činnost registrovaných nestátních tzv. neziskových organizací - 27. 4. 2017

28. 4. 2017

Jakým způsobem jsou financované neziskové organizace? Podle jakého klíče se rozhoduje kolik, a které dostanou peníze ze státního rozpočtu? Tyto otázky položil předseda KSČM Vojtěch Filip premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) prostřednictvím písemné interpelace. Odpověď premiéra: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121098. Další reakce ve videu.

Video: 
Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM