J. Nekl: Lhát se nemá, ani když se čte mezi řádky

27. 12. 2016

Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana zaznělo letos pozitivně. Dalo naději v lepší budoucnost i trochu pranýřovalo některé jevy v naší společnosti. Rozhodně však nevysílal mezi řádky žádné vážné varování vlastizrádcům, jak napsal Milan Rokytka. Modifikovat vyjádření nejvyššího představitele naší země je opravdu trestuhodné. Každý z nás má samozřejmě právo na svůj vlastní názor, ale nikdy by nemělo docházet k tomu, abychom do projevu někoho jiného přinášeli své vlastní pocity, chiméry a manipulace. Ty mnohdy mohou způsobit problémy, které si nikdo z nás nepřeje.

Plně souhlasím se slovy prezidenta v rámci uprchlíků. Je opravdu nezbytně nutné chránit naše hranice, a pokud chceme pomáhat, tak především v zemích, odkud tito běženci pocházejí. I podle mě dobrovolné přijímání migrantů na území České republiky může působit velké problémy. Hlavně při vědomí rozšiřování se teroristických útoků. I s kritikou vedení Evropské unie, jež prezident považuje za neschopné a byrokratické, nezbývá, než souhlasit. Rozhodně však nehovořil o vystoupení naší republiky z EU. Právě naopak. Řekl, že je velmi smutný z takzvaného Brexitu. Věřme tedy, že Miloš Zeman je skutečně dobrým prognostikem a bude se i nadále snižovat nezaměstnanost, zvyšovat se mzdy, růst důchody a budeme mít dost peněz na zdravotnictví a péči o hendikepované. To je třeba ještě doplnit. Ne všichni občané mají dobré podmínky pro svůj život.

Doufejme, že rok 2017 zlepší celkový stav našeho státu, a to jak v otázce ekonomiky, tak i přínosu pro jednotlivé obyvatele. Právě toto jsou důvody, proč nelze souhlasit s překrucováním projevu Miloše Zemana, jak se nám ho snaží podsunout Rokytka.

Autor: 
Josef Nekl, poslanec PS PČR
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM