Je potřeba hájit zájmy lidí práce

26. 7. 2021

Rozhovor Haló novin s kandidátem KSČM do Sněmovny v Ústeckém kraji Františkem Minárikem

Kandidujete za KSČM v podzimních volbách do Sněmovny. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat?

Do dalšího volebního období kandiduji už poněkolikáté na základě podpory a nominace našeho ústeckého okresního výboru. K tomu, že kandiduji, mě vede mé přesvědčení, práce pro lidi a prosazování principů KSČM.

Je to vaše první větší politická zkušenost?

Politickou zkušenost jsem získal na pozicích zastupitele města a městského obvodu a v dalších funkcích ve výborech a komisích.

Jaké jsou největší problémy území, za které se ucházíte o post poslance? Jak byste jako poslanec mohl a hlavně chtěl lidem, kteří zde žijí, pomoci?

Ústecký kraj je krásný kraj s bohatou a nádhernou přírodou, překrásnými místy a památkami, ale také zatížený ekologickými zátěžemi spojenými s průmyslovou výrobou a těžbou uhlí. Ukončení těžby hnědého uhlí přináší problémy jak v rámci územního přetváření krajiny, tak v oblasti zaměstnanosti. S ukončením těžby bude potřeba hledat další pracovní místa a podpořit vybudování rekreačních zón a výrobních nebo pěstitelských objektů, kde by našli tito pracovníci zaměstnání. Pozornost je potřeba věnovat i tvorbě rekreačních míst z oblastí po těžbě uhlí, a tím přispět k rozvoji cestovního ruchu, turismu a rekreaci obyvatel.

Pokud se stanete členem dolní komory parlamentu, jaké oblasti byste se chtěl věnovat a proč?

Oblastí, které bych se chtěl věnovat v případě mého zvolení, je především oblast životního prostředí a průmyslu. Vede mě k tomu vztah k chemii a také k chemickému průmyslu. A s tím je samozřejmě úzce spojená i oblast životního prostředí. Mám z čeho čerpat, řadu let jsem pracoval v chemickém podniku. Rád se však zapojím i do práce v dalších oblastech.

Čím se zabýváte v »civilním« životě?

Vedle svého zaměstnání se věnuji práci zastupitele městského obvodu, činnosti ve výborech zastupitelstva a v neziskové organizaci a také stranické práci v rámci okresního výboru.

Jakou připravujete volební kampaň? Máte nějaké moto?

Volební kampaň se připravuje v rámci kraje. Mým motem je »Úsměv pro všechny«.

Jaký volební výsledek tipujete a co budete považovat za svůj volební úspěch?

Získat co nejvíce mandátů za náš kraj a i za celou republiku.

Radikalizace a fašizace společnosti je čím dál silnější, s tím dnes souvisí i přepisování dějin a zejména otázky druhé světové války. Jde jenom o rozdílnou interpretaci, nebo je to něco víc?

Je to účelová interpretace pro strany a skupiny, které to využívají ve svůj prospěch k získání moci.

Myslíte si, že koncept nepodmíněného základního příjmu pomůže k návratu levice na výsluní?

Myslím si, že tento koncept nepomůže.

Celoevropským problémem »levice« je, že se snaží zabývat právem menšin. Nic proti tomu, ale levice, a to zejména ta antisystémová, se má zabývat zejména právy většiny, tedy právy pracujících…

Ano, ale pozornost je potřeba věnovat i právům menšiny.

Společnost je atomizovaná. Podmínky lidí jsou jiné ve městech a jiné v malých obcích. I různé věkové kategorie mají v odlišných ekonomických situacích různé problémy. Některá témata jsou společná mnohým skupinám, některá ale jsou specifická… Jak znovu získat podporu? Hájit zájmy dolních 10 milionů nebo lidí práce?

Je potřeba hájit zájmy lidí práce, řešit problémy dle charakteru (města, obce), věkové kategorie a ekonomicky odlišných oblastí.

Zbyšek KUPSKÝ

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny / Zbyšek KUPSKÝ