Jiří Valenta: Jakýsi osobní spor paní Sommerové a radní Lipovské nabývá na zbytečné politické intenzitě

22. 9. 2021

Projev Jiřího Valenty na 118. schůzi Poslanecké sněmovny 17. září 2021 k návrhu na odvolání Hany Lipovské z Rady České televize.

Vážení kolegyně, vážení kolegové,

za sebe se domnívám, že návrh kolegyně Sommerové na odvolání radní České televize Hany Lipovské je v tuto chvíli nejen právně nepodložený, ale směrem k potřebnému personálnímu obsazení tohoto orgánu především destruktivní. Uvědomme si v této souvislosti, jak takzvaná pravicová opozice dlouhodobě obstruuje sněmovní demokratický proces volby do rady, což zřetelně ilustruje, jak prakticky absolutně může v demokratickém státě menšina bránit projevu svobodné vůle většiny. Chápu sice, že opozice musí mít nějaký nástroj k vyjádření i nesouhlasu s většinovým názorem, ale nezlobte se na mě, osm hodin na poradu takzvaných demokratických klubů tak, aby následně jednací den Sněmovny skončil, není nástrojem k vyjádření nesouhlasu, ale pouhou trapností, výsměchem a despektem k občanům této země. A je zcela lhostejno, že takovéto jednání náš jednací řád aktuálně umožňuje. Jakýsi osobní spor vedený mezi paní poslankyní Sommerovou a radní Lipovskou nyní nabývá na zbytečné politické intenzitě a my musíme v době, kdy v Radě České televize chybí zejména a právě kvůli zmíněným obstrukcím jejich kolegů již čtyři členové, řešit další útok na tento kontrolní orgán České televize.

Dámy a pánové, jde totiž v podstatě a zejména o to, aby byla Rada České televize pokud možno co nejvíce paralyzovaná, nikoliv o setrvání či odvolání radní Lipovské, a to v době, kdy se na Českou televizi snáší obrovská kritika z mnoha stran a od různých sociálních skupin naší společnosti. A Rada České televize by v této době měla efektivně a snad ještě mnohem více než doposud pracovat ve prospěch nezávislosti, vyváženosti a objektivity největšího veřejnoprávního média v zemi tak, jak jí to předurčuje příslušný zákon. Každému, kdo se alespoň minimálně věnuje problematice veřejnoprávních médií, musí být jasné, že paní kolegyně Sommerová může být, či snad je prodlouženou rukou některých nátlakových skupin, či skupin a jednotlivců přímo či nepřímo dlouhodobě přisátých na televizní penězovody. A často je to velice podivuhodné čerpání peněz spřízněnými a to je v současné době ohroženo asi nejvíce za poslední dvě desítky let.

Nechci tady opakovat, že kolegyně Sommerová byla od roku 2012 předsedkyní Českého filmového a televizního svazu FITES, tedy organizace činící si svého času urputný nárok na možnost obsazování postů členů rad České televize, a to podle bizarního návrhu, který podala skupina poslanců z řad ČSSD, KDU-ČSL, klubu TOP 09 a Starostů a Úsvitu v čele s předsedou volebního výboru Martinem Komárkem, poslancem za hnutí ANO. Pro občany této země by bylo obrovským štěstím, že tento návrh, který paní Sommerová přímo podpořila, zapadl. Jinak by členy rady místo Poslanecké sněmovny volilo šikovně vybraných dvacet dva organizací, jako jsou například různá umělecká a podnikatelská sdružení, nebo církve. A navrhovatelům bylo tehdy naprosto jedno, že podle odborných analýz by byla velká část z těchto organizací v jasném a prokazatelném střetu zájmu. Dokonce i vláda upozornila ve svém materiálu na to, že více než polovina těchto organizací má v České televizi obchodní či strategické zájmy. Lobbistická novela navíc ani nepopisovala, jak by se postupovalo v případě, že by některá z organizací zanikla, nebo že by se rozpadla. Šlo prostě a jen o další z pokusů o převzetí moci v Radě České televize. A dnes se na tento pokus navazuje, a to dalším pokusem o destrukci celého tělesa rady, jejímž nositelem je opět paní Sommerová.

Vůbec nechci hodnotit, zda paní Lipovská, která byla demokraticky zvolena sněmovní většinou, je tím správným členem Rady České televize, či nikoliv. Nepatřím k jejím urputným sympatizantům. Nejsem ani věřícím, ani příznivcem jejího nového volebního subjektu, ale jde mi především o to, aby se zachovala akceschopnost Rady České televize, a to do řádných voleb do tohoto orgánu zde ve Sněmovně. A potom zde již můžeme vést oprávněné diskuse, méně či více oprávněné, o odvolání jakéhokoliv člena Rady České televize. Někteří zásadní podporovatelé a obhájci televizního managementu v čele s generálním ředitelem Dvořákem v každém případě a za každou cenu, jako je kolegyně Sommerová, by měli být v tomto okamžiku alespoň trošku soudní, objektivní a ke společnosti solidní, stejně jako jsem byl tehdy já a mnozí další, když jsme zde před časem také demonstrativně nenavrhovali odvolání tehdejšího radního Šarapatky, který si to dle názoru mnohých zasloužil ještě více. Ale překousnout jsme to museli, byť nám chodilo mnoho žádostí, proseb a urgencí k okamžitému jednání, a to od občanů napříč celou naší zemí. My jsme však dali přednost tomu, abychom prakticky jediný funkční, v uvozovkách funkční, kontrolní orgán České televize, byť si někteří z nás o jeho dlouhodobé efektivitě můžeme myslet cokoliv, totálně personálně nerozložili.

Děkuji vám za pozornost.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM