Kdo si hraje, nezlobí

19. 4. 2017

„Kdo si hraje, nezlobí…“ říká se a pro děti to platí zvlášť. Děti a mládež, které mají různé zájmy a koníčky, nemají čas na nepravosti. Někdo sportuje, někdo fotografuje nebo chodí do přírody, zajímá se o dění v kultuře, prostě, je toho opravdu hodně.

Jednou ze zálib, která je záslužná a zároveň prospěšná, je včelařství. V našem regionu – Pardubickém kraji – existuje Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. v Nasavrkách. Je to obecně prospěšná společnost, založená Ministerstvem zemědělství ČR a Českým svazem včelařů za účelem vzdělávání dospělých, provozování a organizace mimoškolní činnosti dětí a mládeže v oboru včelařství, organizování a zajišťování vzdělávacích a kulturně výchovných činností a provozování středního odborného učiliště včelařského.

Zařízení funguje víc jak 60 let a za tu dobu vychovalo množství odborníků. Jeho činnost znám, jsem pravidelnou účastnící prázdninových kurzů, několikrát jsem byla i vedoucí jednotlivých oddílů, se zaměstnanci jsem v úzkém kontaktu. Některé akce – např. Rojení,  probíhají i pod mou záštitou.

S velkým zájmem jsem si proto přečetla informaci z Pardubického kraje, který podpoří začínající včelaře a rozdělí mezi ně skoro jeden milion korun (přesně 984 000 Kč). Částka je to na první pohled úctyhodná, ale když se rozmělní na 82 žadatelů, kteří požádali o dotaci, tak na jednoho vyjde 12 000 Kč. Náklady na rozjezd jsou však cca čtyřikrát vyšší.

Jsem ráda, že je v našem kraji takový zájem o včelaření. V rámci poslaneckých dnů slýchávám i od starostů menších měst, že byl u nich založen včelařský kroužek. Je velice záslužné, když se dětem ve svém volném čase věnují lidé, kteří chtějí udělat radost těm druhým. V dnešní uspěchané době je to pohlazení po duši. Děkuji všem vedoucím, kteří svou obětavostí rozšiřují včelařskou základnu.  Bohužel jak jsme se dočetli výše, všechno se točí okolo peněz, snaha a práce zdarma opravdu pro začátek nestačí. Musíme hledat ještě další zdroje - dotace, abychom tuto záslužnou a prospěšnou činnost podpořili. 

Autor: 
Květa Matušovská, poslankyně PSP ČR za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM