Kondolence J. Skály k tragické nehodě Alexandrovců

25. 12. 2016

Vánoce zasáhla hrůzná tragédie. Desítky Alexandrovců už neuslyšíme. Pro svět jsou hlasem těch, kdo šli i přes krvavé řeky. Hrdinů, kteří nacismu zlomili hřbet. Síly, která tu hrůzu už nedopustí. Široké ruské duše, co se podělí i o to poslední. A prorazí i ostnaté dráty, které jí staví lež a nenávist.

Zemřeli cestou tam, kde ruský voják brání svobodu i dnes. Do Sýrie, již nevydal napospas genocidě. Čest jejich věčné památce!

Ta hudba vítězů to nevzdá. Své řady jistě brzy doplní. Svět, jemuž neokorala srdce, si už podmanila. Poselství, které mu nabízí, patří budoucnost!

PhDr. Josef Skála, CSc., místopředseda ÚV KSČM

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM