Kondolence předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa k útoku ve Vídni

4. 11. 2020

Kondolence předsedy ÚV KSČM a 1. místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vojtěcha Filipa k teroristickému útoku ve Vídni, kterou adresuje Mirko Messnerovi, předsedovi Komunistické strany Rakouska:

 

Vážený soudruhu předsedo,

hrůzný teroristický akt, ke kterému došlo v samém centru Evropy, v srdci Rakouska nás hluboce zasáhl. Vaše země je přitom symbolem tolerance a mírumilovného přístupu ke všem náboženským a národnostním menšinám na svém území. V jeho důsledku zemřeli a strádají nevinní občané a tento čin otřásl celou společností nejen v Rakousku, ale i za jeho hranicemi. Stínání hlav v Evropě a střílení nevinných občanů na ulicích je varovným mementem pro mírovou a bezpečnou budoucnost občanů Evropy. Odsuzujeme všechny formy extremismu, včetně šíření xenofobie, urážky či ponižování jiných náboženských a národnostních skupin, včetně těch, kteří jsou bezvěrci, ať již pod jakoukoliv záminkou. Právě ony byly spouštěčem série posledních teroristických útoků.        

Tento odporný teroristický čin, který rozhodně odsuzuji, však odhalil také chybnou politiku EU ve snaze o prosazování povinných kvót pro rozmísťování migrantů v evropských zemích. Všem rodinám obětí, jejich blízkým, vyjadřuji upřímnou soustrast.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM