Konečná: Motivace USA je stále stejná

26. 6. 2021

Už po 29. odsoudilo Valné shromáždění OSN drtivou většinou všech států blokádu Kuby ze strany USA.

Nakolik je pro světového policajta závazné mezinárodní právo, dokládá (mimo obrovskou řadu daších) i tento případ 60 let blokády Ostrova svobody, která je mj. v rozporu i s Chartou OSN.

Blokáda za dobu svého trvání způsobila:

  • ekonomické škody ve výši 144 miliard dolarů
  • obrovské problémy v zásobování některými komoditami
  • znesnadňovala a znesnadňuje rozvoj v mnohých oblastech

Motivace USA je přitom stále stejná - zlikvidovat politický, hospodářský i sociální systém Kuby. A velmi mne mrzí, že se vazalsky k pohledu USA na Kubu připojili i čeští europoslanci - zejména ti z ANO 2011.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM