Kopie Vyvlastnit! Oživit!

9. 11. 2020

Prahu dlouhodobě trápí krize bydlení. Předražené nájmy, nedostatek sociálních bytů, prázdné investiční byty developerských dravců, stovky pražských budov zejících prázdnotou a k tomu neschopný Magistrát pak znamenají jediné - nedostupné bydlení pro malé rodiny, pracující, studenty...

Řešení se přitom přímo nabízí. Budovy v rukou soukromých vlastníků a firem, které o jejich správu už dlouhá léta nejeví zájem by bylo možné VYVLASTNIT. Budovy, které už v majetku města jsou a zejí prázdnotou, protože se o ně město nedokáže postarat s péčí řádného hospodáře, tyto budovy přestavět na dostupné bydlení, sociální nebo kulturní centra a OŽIVIT.

Jen pro připomenutí, vyvlastnění má oporu v současném zákoně, nejde tedy jen o hypotetickou možnost, ale funkční nástroj pro řešení zásadního problému běžných lidí.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-184

Bydlení nesmí být výsada. Je to právo!

K tématu s námi můžete diskutovat na našem FB zde.

 

Autor: 
Luboš Petříček, místopředseda Krajského výboru KSČM Praha
Zdroj: 
KV KSČM Praha