KSČM jediná hájí práva občanů

3. 8. 2021

Rozhovor Haló novin s Kateřinou Jirousovou, kandidátkou KSČM ve volbách do Sněmovny v Jihočeském kraji

Navzdory mladému věku jste se jako praktická lékařka »usadila« v Choustníku na Táborsku, v obci s necelými pěti sty obyvatel. Asi to nebylo kvůli zdejší výrobě známých chipsů Bohemia, že? Proč tedy? Nelákalo vás město, klinika, fakultní nemocnice, moderní medicínská pracoviště, jako většinu vašich kolegů?

Lákalo mě zůstat ve VFN v Praze, kde jsem studovala a absolvovala i většinu stáží, nebudu tvrdit, že ne. Na druhou stranu z jižních Čech pocházím, hodně času jsem také trávila v ordinaci u mamky, která je praktickou lékařkou ve Veselí nad Lužnicí, a to ještě před studiem medicíny, kdy jsem zastávala funkci zdravotní sestry.

Všechno má své pro i proti. Ve fakultní nemocnici máte samozřejmě úplně jiné diagnostické možnosti, setkáváte se i se vzácnými nemocemi, které na vesnici vidíte opravdu jen zřídka. Je zde lepší návaznost péče, můžete hned vše konzultovat s dalšími pracovišti apod. Na vesnici jste víceméně na vše sami. Zpočátku je to možná až děsivé, ale zároveň vás to nutí neustále se vzdělávat i v dalších oborech medicíny. Také vztah lékaře a pacienta je více osobní, znáte celé rodiny, víte o pacientech nejen, s čím se léčí, ale i s čím se potýkají v osobním životě. Jsou vám zkratka velmi blízcí.

Dalším důvodem byl můj manžel, kterého bych horko těžko přesvědčovala ke stěhování do Prahy. A nyní, když mám dvě děti, tak mu musím dát za pravdu, že vychovávat je mezi koťaty, psy a slepicemi je lepší než mezi tramvajemi, smogem a hlukem velkoměsta.

Proč myslíte, že je dnes, zejména na venkově, nedostatek praktických lékařů, stomatologů a pediatrů, a ti stávající stárnou? Dokonce jsem se ve studii agentury STEM/MARK pro ČLK dočetl, že nejméně praktických lékařů mladších 50 let má právě Jihočeský kraj - pouhých 33 procent. S vámi možná »už« 33,1, ale to spíše na okraj...

Ano, toto je velký a vleklý problém. Asi je nedostatečná motivace a málo zdůrazněná atraktivnost práce »vesnického lékaře«. Důvodů je jistě mnoho. Mladé láká velkoměsto, nákupní střediska, dostupnost téměř všeho, okamžitě větší peníze a pak jistě možnost rychlých konzultací s nadstandardně vybavenými pracovišti.

Představme si modelovou situaci: jste poslankyní a jako členka sněmovního zdravotního výboru vedete motivační řeč ke studentům závěrečného ročníku lékařské fakulty, aby po promoci nastoupili na venkov. Co by bylo obsahem oné motivační řeči?

Na vesnici může dělat lékaře ten, kdo má opravdu rád lidi a chce jim pomáhat. Jistěže nepracuji zadarmo, ale peníze tu skutečně nejsou na prvním místě. Zato rozzářené oči a vděčné pohledy, lidé, kteří si vás váží za to, co děláte, to je nejlepší a nejkrásnější cena, kterou za svou práci dostanete. Nevím, jestli to není příliš troufalé, ale věří vám jako možná nikomu na světě. Svěřují vám svá tajemství, a to nejen ohledně svého zdravotního stavu, a chtějí od vás pomoci. Neříkám, že to není mnohdy vyčerpávající, ale v podstatě vám tím dávají najevo svůj vděk a obdiv. Pokud jste dobrý lékař a hodný člověk, tak tuto práci budete milovat.

O zvolení do Poslanecké sněmovny se poperete na kandidátce KSČM, a sice bez politické příslušnosti. Čím vás KSČM oslovuje natolik, že jako bezpartijní kandidujete právě za ni?

Je to jediná strana na české politické scéně, která hájí práva občanů ČR. Zní to možná jako fráze, ale skutečně tomu tak je. Velký vliv na mé politické názory má bezesporu také výchova. Všichni žili, žijí a pracují v souladu se socialistickým myšlením.

Jste lékařka a dnes a denně se stýkáte s mnoha lidmi - svými pacienty. Už se na vás někteří dívají skrze prsty kvůli politické angažovanosti ve prospěch strany, která dnes rozhodně nemá na růžích ustláno?

Musím říci, že vysloveně s nenávistí se nesetkávám. Ale možná je to právě tím, co jsem řekla v úvodu- že se denně potkávám s lidmi a mluvím s nimi. Do očí vám tyto věci řekne málokdo, zato napsat na Facebook, to zvládne každý hlupák.

Paní doktorko, jste také velice aktivní v Národní radě Klubu českého pohraničí. To samo o sobě by bylo jistě na dlouhé povídání a určitě se k tomu v průběhu kampaně ještě dostaneme, ale já bych se teď soustředil na jeden výrazný moment, protože je aktuální. U příležitosti 101. výročí vzniku ČSR jste řekla: »Musíme odmítnout snahy zahraničních i domácích spolků, organizací i jednotlivců, kteří usilují o likvidaci dekretů prezidenta Beneše, a pokoušejí se tak zpochybnit státní suverenitu ČR.« Jak v kontextu s tímto vaším výrokem, který podepisuji všemi deseti, vnímáte nedávné ocenění exministra kultury Hermanna na sudetoněmeckém sjezdu v Mnichově?

Je to vlastizrada, za kterou by měl nést následky!

Pokud by se vás náhodný chodec někde na ulici zeptal, proč by měl ze všech kandidujících stran volit právě KSČM, jak byste mu odpověděla?

Protože je to strana, která pracuje ve prospěch lidí. Abych vybrala pro mě nejpodstatnější body, kvůli kterým KSČM podporuji - zcela jednoznačně je to zájem o udržení bezplatné zdravotní péče, dále podpora rodin, a hlavně zastávání se práv děti a snaha o prosazení přísnějších postihů v případě jakéhokoliv jejich zneužívání. V této oblasti je velice aktivní a velmi obětavě pracující Hanka Aulická Jírovcová, a patří jí za to ohromný dík! Nejen děti, ale i staří lidé nebo postižení jsou jistě ohroženou, řekneme křehkou skupinou, zastáváme se samozřejmě všech občanů, kteří to potřebují. Dalším důležitým bodem programu je udržení zemědělské půdy, vody v rukou českého státu. Podpora menších regionálních podnikatelů, na rozdíl od podpory zahraničních developerů. Zajištění dostupného bydlení a řádné mzdy za odvedenou práci…

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny