KSČM stojí za zaměstnanci České pošty

13. 9. 2021

Vedení pošty spolu s menšími odborovými organizacemi vytvoří pracovní skupinu, která bude řešit pracovní podmínky na poštách a přetěžování zaměstnanců. Stávku zaměstnanců pošty ale zatím stále rozhodně nelze vyloučit. Mají v tom případě podporu KSČM.

Už v srpnu odbory ohlásily stávku, která by se měla uskutečnit od 29. září do 1. října. »V současné době čekáme na zřízení pracovní skupiny. Jediná věc, kterou mohu říci, je, že pokud vedení k tomu přistoupí konstruktivně, můžeme zvolit mírnější formu stávky,«uvedl předseda Nezávislého odborového sněmu (NOS) České pošty Filip Janovský.

»Odboráři pošty naposledy stávkovali před pěti lety za vyšší mzdy. Osobně podporuji záměr vedení vytvořit pracovní skupinu, která bude řešit pracovní podmínky na poštách a přetěžování zaměstnanců,« uvedl Stanislav Grospič, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska (OS ČMS) a vedoucí kandidát KSČM do Sněmovny ve Středočeském kraji.

Podivný scénář přípravy

»Zaráží mě ale, že do pracovní skupiny ke stávce má být zahrnuto i vedení České pošty. Nabízí se otázka, zda i ono není spokojeno s řízením České pošty Ministerstvem vnitra České republiky. Asi není, to je jediná logická odpověď. Nebo je možnost ještě jedna, cílem je utlumit nespokojenost zaměstnanců. Někteří odboroví předáci se navzdory zaměstnancům pošty i řadovým odborářům cítí být příliš loajální s vedením České pošty, ale konec konců i Ministerstva vnitra ČR,« uvedl Grospič s tím, že by v pracovní skupině podle zveřejněných informací měl být generální ředitel pošty Roman Knap a šéfové příslušných provozů. »Opravdu podivný scénář přípravy stávky. O to více, že odbory mají dodat seznam problémů na konkrétních pracovištích, kde se pak uskuteční kontroly,« podivil se Grospič.

Iniciátoři stávky přitom mezi důvody jejího vyhlášení jmenují dlouhodobé zhoršování kvality poštovních služeb, jako je doručování zásilek a dlouhodobá absence modernizace logistické sítě. Poukazují také na zhoršování pracovních podmínek a nedodržování bezpečnosti práce, kdy nejčastějším pochybením podle nich je nedodržování limitů pro ručně manipulovaná břemena. Například pošťačky manipulují s břemeny nad 15 kilogramů. Vadí jim také chystané rušení dopravy vozidly nad 3,5 tuny, což by znamenalo propuštění 1200 lidí.

Sliby chyby

»To není nic nového. Kolikrát se mi také stalo, že při vyzvednutí běžné zásilky se mě paní za přepážkou se smutnýma očima dotázala, zda si nechci koupit alespoň los, protože od toho se odvíjí její platové ohodnocení. To ale je problém dlouhodobý a vzpomínám si, jak se pan ministr vnitra dušoval, že jej vyřeší a Česká pošta bude tím, čím má být. Skutek utek. Uvedu ještě jeden příklad služeb této instituce. Pokud chce někdo něco trvale, třeba nějakou tiskovinu pravidelně rozesílat Českou poštou a roční náklad nedosáhne alespoň dvaceti tisíc výtisků, má od letošního srpna smůlu,« upozornil Grospič.

Na České poště je deset odborových organizaci. Centrály NOS a SOS-21, které stávku vyhlásily, patří k těm menším. Podle Janovského má stávka podporu více než 8000 z 27 000 zaměstnanců podniku. Největší odborové organizace se ke stávce nepřipojí. Předsedkyně Podnikového koordinačního odborového výboru a Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Jindřiška Budweiserová řekla, že špatná ekonomická situace České pošty je zaviněna především zákonem uloženými ztrátovými povinnostmi, a je tedy na státu, jak se k veřejné službě postaví.

»Organizační změny, které v rámci restrukturalizace podniku probíhají, se dotýkají mnoha pošťáků. Podařilo se nám se zaměstnavatelem vyjednat sociální programy nad rámec standardních podmínek u všech velkých organizačních změn – vyšší odstupné pro dlouholeté zaměstnance, odchodné pro pošťáky, kteří mají jen pár let do důchodu. Situace je vážná, pro pošťáky velmi neutěšená, ale stávka v tuto chvíli nic neřeší,«dodala.

Česká pošta nyní provozuje 3200 poboček buď vlastními silami, nebo prostřednictvím partnerů. Pobočková síť by se měla v roce 2023 oddělit do samostatného státního podniku. »Kde jsou sliby o zachování ucelené sítě pošt, doplněné o franšízové pobočky? Kde jsou sliby o zachování pracovní doby vhodné pro klienty pošty také pracující v jiných profesích? Kde je ono slibované navýšení platů nejníže oceněných zaměstnanců České pošty? Asi je zbytečné se ptát. Vlastně není, proto KSČM s takovouto politikou ministerstva vnitra a vedení České pošty nesouhlasí. Stát si nesmí nechat vzít po staletí budovaný nástroj veřejné služby a nechat ho privatizovat, jedno zda pravicí, či Piráty, či sociální demokracií,« varoval Grospič. »Z mého osobního pohledu i pohledu předsedy jednoho z odborových svazů ke stávce důvod je. Odboráři České pošty mají plnou solidaritu OS ČMS. Mají i zastání v KSČM,« uzavřel Grospič.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny / Tomáš Cinka