KSČM: Z našeho programu neustoupíme

20. 9. 2021

Předseda Ústředního výboru KSČM Vojtěch Filip na sobotním 13. zasedání ÚV v Praze aktivizoval členskou základnu v poslední fázi kampaně. ÚV dále schválil materiály potřebné ke konání mimořádného sjezdu 23. října a posunul termín řádného 11. sjezdu v Brně na 14. až 15. května 2022.

»Když už má KSČM volební číslo 18, bylo by hezké, kdyby každý člen přivedl do volební místnosti 18 nestraníků. Všechny členy a sympatizanty bych poprosil, aby se aspoň hodinu denně, lépe dvě, věnovali osobní volební kampani. Prosím o to, nemůžeme to nikomu nařídit, ale jsem přesvědčen, že hodina nebo dvě hodiny mezi lidmi udělají hodně. Prostě osobní agitace má smysl, je reálná, je účinná a je podle mého soudu věcí, která nám může pomoci. Pak by volební výsledek nemusel být takový, jako říkají některé průzkumy, ale přiblížil by se volebnímu potenciálu, který má KSČM kolem 12 %,« řekl Filip během jednání.

Reálný a realistický program

V úvodním vystoupení dále řekl, že je třeba si uvědomit, že bez toho, co si odpracujeme, nebude nic. »Co nám tedy zbývá, co můžeme ovlivnit? My můžeme ovlivnit to, že budeme držet pevně naše základní témata – máme 5P – ta musíme vysvětlovat. Potřebujeme změnit strategii našeho výstupu. Naše videa jsou zatím příliš dlouhá a málo sledovaná. Děkuji Filipovi Zachariašovi, že mi posílá přehled využitelnosti. Když jsem se na to díval, tak jsem si říkal: ‚Co s tím budeme dělat? Co na tom změníme, aby to bylo sdílnější, aby ti lidé si to mezi sebou přeposílali, aby to bylo krátké a efektivní?‘ To prostě musíme udělat.

Stejně tak oživení kampaně na jednotlivých akcích, kde jsme, nebo na akcích, které můžeme pro to využít. Na jihu Čech využijeme Felixe Slováčka, využijeme Modus a další možnosti, aby lidé mluvili o tom, že na té kampani KSČM byli lidé, které tam nečekali, nebo že to bylo tímto způsobem organizováno. A přitom musíme udržet to naše nejhlavnější, tzn., že KSČM má reálný a realistický program, který řeší problémy společnosti. Z toho nesmíme ustoupit,« vyzval Filip.

Jde o vymazání z politické mapy

»Chci, abychom z tohoto jednání odcházeli s tím, že jsme se aktivizovali pro úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny, která může být lepší, než byla ta současná. Může to znamenat, že to, co ti SPOLU a Piráti a Starostové považují za hrozbu, tu bude, a že budeme moci rozhodovat. Chci, aby devátého večer zasedal výkonný výbor naší strany, a s těmi, kteří budou zvoleni, se dohodneme na tom, kdo bude ve vyjednávacím týmu. Protože to vyjednávání bude velmi složité, tvrdé a budeme na to potřebovat co nejširší konsenzus.

Varianty připraveny máme a nebude to nic jednoduchého, protože karty, jak je občané rozdají, mohou být pro nás jak příznivé, tak velmi nepříznivé, a to, co jsme tady řešili v červnu 2018, tzn., jestli jednorázově podpořit vládu nebo nepodpořit, může být ještě větší dilema, než bylo tenkrát. Ale může se nám také stát, že budeme v takové pozici, že to řešit nebudeme a že budeme jenom čekat, nakolik bude mít pravice sílu, aby nás buď zakázala, umlčela nebo udělala jiné opatření, které by splnilo její sen vymazat KSČM z politické scény. O to hrajeme. Proto vás prosím o tu hodinu nebo dvě vašeho času po pracovní době, které byste věnovali volební kampani,« požádal Filip.

Šance na nový začátek

Místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič seznámil přítomné se stanoviskem KSČM k aktuální politické situaci, které přinášíme v Naší pravdě na straně III. »Je to výčet několika důvodů, proč jít k volbám do Poslanecké sněmovny a volit KSČM s číslem 18. Každý z nás rozhoduje sám o sobě a naší společné budoucnosti a věříme v to, že levicová sociální politika je pro řadu lidí na prvním místě. Tak, abychom nedopadli jako komunistická strana na Slovensku,« uvedl Grospič.

První místopředseda ÚV Petr Šimůnek pak informoval o průběhu letošní volební kampaně KSČM a předběžném návrhu postupu přípravy obecních a senátních voleb v příštím roce.

O těchto třech tématech byly většinou příspěvky v první diskusi. Byla obsáhlá, konstruktivní, občas, jak se tak u diskusí stává, i klidná, ale často bohužel i osobní. Vystoupili postupně Soňa Marková (Náchod), předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM Helena Vrzalová, Karel Klimša (Frýdek-Místek), Martin Říha (Brno), Jana Pilařová Honsová (Chomutov), Jiří Šír (Děčín), Petr Braný (České Budějovice), Vladislav Rulíšek (Šumperk), nový člen ÚV Petr Typlt (Jičín), Viktor Pázler (Praha 1), Filip Zachariaš (Vyškov), místopředseda ÚV Milan Krajča, Tomeš Vytiska (Jindřichův Hradec) a Miroslav Kavij (Klatovy), někteří i vícekrát.

Příprava sjezdů

V dalším průběhu se projednával návrh jednacího a volebního řádu, pozvánky a časový harmonogram a návrh složení pracovního předsednictva a řídících mimořádného sjezdu 23. října. Byla schválena případná varianta videokonferenčního konání sjezdu a změna POZ. Tyto materiály představil první místopředseda, který také uvedl důvody variant přesunutí termínu řádného 11. sjezdu KSČM. Předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM Helena Vrzalová informovala o rozhodnutí komise. Také k těmto bodům proběhla rušnější diskuse, kde postupně promluvili Soňa Marková (Náchod), Marta Semelová (Praha 4), Ivan Hrůza (Praha 6), Zdeněk Ondráček (Turnov), Miroslava Moučková (Praha 7), Karel Kvit (Plzeň), Květa Petříková (Vsetín), František Pešek (Jablonec nad Nisou), Jaromíra Valder Jakubcová (Ostrava), Jan Navrátil (Hodonín), Jiří Šír (Děčín), Luboš Dvořák (Český Krumlov), Ivan Bělohlávek (Chrudim), Dagmar Truxová (Praha-západ), Miroslav Kavij (Klatovy) a Ivan Hrůza (Praha 6), někteří opět opakovaně.

Hospodaření vzato na vědomí

Dalším projednávaným blokem bylo vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za první pololetí, které uvedl místopředseda pro ekonomiku Václav Ort, a stanovisko Ústřední revizní komise k němu, které přednesla předsedkyně ÚRK Marie Pěnčíková. Ta poděkovala ekonomickému oddělení pod vedením Blanky Kundrikové. K tomuto bloku byla diskuse nejkratší, ne však nejklidnější, a postupně své názory sdělili František Švarc (Kolín), Petr Šimůnek, Ivan Hrůza (Praha 6), Martin Říha (Brno), Václav Ort, Viktor Pázler (Praha 1) a Vladislav Rulíšek (Šumperk), někteří opět několikrát. Oba materiály byly ÚV vzaty na vědomí.

Dále byl stanoven termín a program prvního zasedání ÚV na 23. října.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny / Zbyšek Kupský