Lidé u nás vědí, co znamená trvale udržitelný rozvoj

1. 10. 2020

Rozhovor Haló Novin s Ivanem Mařákem, lídrem kandidátky ve Zlínském kraji

Hlavní téma těchto voleb ve Zlínském kraji je boj o rekonstrukci Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB) a o projekt výstavby nové nemocnice protežované současným hejtmanem Jiřím Čunkem. Jak se k celé věci stavíte jako lídr za KSČM?

Nejen já jako lídr kandidátky, ale zastupitelský klub KSČM se jednoznačně stavíme za rekonstrukci stávající zlínské nemocnice. K občanům našeho kraje se bohužel dostávají z kraje zavádějící informace o délce rekonstrukce, finanční náročnosti - a co je nejhorší – o havarijním stavu budov v KNTB. Pokud by toto byla pravda, nemocnice nemůže poskytovat kvalitní zdravotní péči. Přitom stavba nové interny Baťovy nemocnice byla již připravena včetně finančního krytí, jen ze strany nového vedení chyběla dobrá vůle rekonstrukci zahájit.

Jak projekt výstavby »Čunkovy« nové nemocnice zasáhne a ovlivní rozpočet Zlínského kraje? Nebude se muset škrtat v jiných oblastech? A kde chce hejtman na novou nemocnici vzít prostředky?

Ještě před příchodem koronakrize byl prezentován plán financování projektu nové nemocnice. Kraj měl z vlastních prostředků investovat čtyři miliardy, další část finančního krytí tvoří úvěr tři miliardy a jedna miliarda by měla jít z prostředků stávající nemocnice. To za předpokladu normálního ekonomického vývoje a ceny díla osm miliard (odhadovány jsou podstatně vyšší náklady). Do kroměřížské a vsetínské nemocnice by mělo jít po jedné miliardě, na dopravní obslužnost cca 1,3 miliardy ročně. Teď díky koronaviru se předpokládá propad příjmů kraje až kolem 700 milionů Kč a způsob financování se změnil. Dle hejtmana Čunka bude nemocnice postavena z prostředků kraje a úvěr ve výši tři miliardy se použije na financování projektů v dalších nemocnicích. Přiznám se, této hře čísel sám dobře nerozumím a časté změny financování ve mně budí velkou nedůvěru. V každém případě považuji celou kauzu za velký ekonomický hazard kraje.

Hejtman tento projekt nějak moc a moc protežuje. Myslíte, že mu jde skutečně o blaho občanů města a Zlínského kraje?

Jakákoli odpověď na tuto otázku bude samozřejmě mou spekulací, ale způsob, jakým se snaží tento projekt prosadit, hovoří za vše. Blaho občanů by mělo mít více zastánců, a ne většinu jednoho hlasu v krajském zastupitelstvu. Při prvním pokusu tento projekt prohlasovat v tom to blaho většina zastupitelů neviděla a projekt byl smeten pod koberec. To jsme ovšem netušili, jak přesvědčivý může pan hejtman být. O pár měsíců později, neavizovaně, v narychlo zařazeném bodě, v momentě, kdy jsme si mohli myslet, že s projektem nové nemocnice jsme se už vypořádali, se najednou dva kolegové probrali a usoudili, že Zlínský kraj nutně novou nemocnici potřebuje. Rád bych tomu věřil, ale jsem realista. Takže nevím, na čí blaho pan hejtman myslí, ale nejsem si jist, že mu jde o blaho většiny, a o to by mělo krajskému hejtmanovi jít především.

Co dalšího významného máte v programu?

Především napravit velké nezdary stávajícího krajského vedení v resortu dopravy a sociálních služeb. Objektivně se příliš nedařilo. A pochopitelně stabilizovat jak ekonomicky, tak i personálně krajské zdravotnictví. Kromě těchto rezonujících témat máme řadu dalších problémů, jejichž řešení je součástí našeho volebního programu, jako např. řešení sucha prostřednictvím řady různých opatření, trápí nás kůrovcová kalamita, stav silnic II. a III. třídy, pomoc bude určitě potřebovat cestovní ruch a jiné.

Co sociální oblast? Zejména výstavba a dostupnost bytů na Zlínsku?

Demografická křivka na příštích 50 let nám dává důrazné varování. Populace stárne a počet obyvatel v našem kraji by se měl snížit cca o 100 tisíc. Z větší části odejdou lidé v produktivním věku a o seniory se bude třeba postarat. A právě proto máme v programu i výstavbu dalších domovů pro seniory. Mimochodem ve stávajícím volebním období nebyl postaven ani jediný.

Myslím, že na Zlínsku se klade důraz i na ekologickou sféru. Je tu krásná příroda, kraj má slušné zisky z turismu. Nekříží se to nějak?

Aktuálně prožíváme v našem kraji jednu z největších ekologických katastrof za posledních možná několik desetiletí, a tou je likvidace života takřka na čtyřicetikilometrovém úseku řeky Bečvy. Najít viníka bude nesmírně složité, kraj však už ví, že musí být exemplárně potrestán. Stát už hledá způsob, jak do řeky vrátit život, a stejným způsobem by se měl chovat i kraj. Snad tato ekologická havárie je výjimkou potvrzující pravidlo, že lidé v našem kraji jsou s prostředím, ve kterém žijí, maximálně spjati, a tohoto prostředí si váží. Lidé u nás dobře vědí, co znamená termín trvale udržitelný rozvoj, a možná i z velké části mimoděk, ale podle tohoto principu žijí a chovají se. Turismus se nijak zásadně s tímto principem nekříží.

Máte klíč k budoucímu strategickému všestrannému rozvoji Zlínského kraje, nebo chcete řešit jen dílčí věci?

Klíčem k všestrannému rozvoji Zlínského kraje jsou dílčí kroky, které se ve finále stanou ucelenou strategií jeho dalšího rozvoje.

Sestavili jste podle toho kandidátku?

Ano, kandidátku máme na letošní volby sestavenu vyváženě pro stránce politických zkušeností, odbornosti i z hlediska perspektivy do budoucna. Neboli na kandidátce jsou jak zkušení politici, tak odborníci v řadě oblastí, tak i mladí lidé.

Co byste vzkázal voličům Zlínského kraje?

Aby se v současné složité době nebáli jít k volbám a abychom společně ve výsledku dosáhli tolik potřebné změny v našem kraji.

Roman BLAŠKO

Autor: 
Roman BLAŠKO