Luzar: Kdy jindy, než v nouzovém stavu celého státu, by měli všichni, kteří mají z této země a jejích občanů zisk, podpořit tento stát

4. 4. 2020

ROZHOVOR „Kdy jindy, než v nouzovém stavu celého státu, by měli všichni, kteří mají z této země a jejích občanů zisk, podpořit tento stát! Odvádět nyní kapitál, byť i formou dividend do zahraničí, je špatně,“ konstatuje Leo Luzar, poslanec KSČM za Moravskoslezský kraj. Evropská unie podle něj ukázala ve vší nahotě své limity a omezení. „Po této krizi budeme muset přistoupit k radikálním změnám, i kdyby to mělo znamenat konec EU tak, jak ji dnes známe,“ míní. Vypořádává se i se šmejdy. „Všichni ti vlastníci energetických, komunikačních nebo finančních institucí a firem by měli přijít nejen o vše, ale jejich jména by měla být veřejně známá,“ uvádí.

„Nedělejme si hlavu s dluhy, jsme ve válečném stavu.“ To jsou slova ekonomky Ilony Švihlíkové. Vlády by podle jejích slov neměly hledět na dluhy a měly by pomoci hlavně zaměstnancům a živnostníkům. Je toto podle vás ta zásadní ekonomická otázka, kterou je nutné vyřešit?

Od doby, kdy peníze chápou mnohé vlády, globální kapitalisté, ale i oligarchové jen jako papírky ve spekulativním oběhu sloužící k získání moci a vlivu bez ohledu na občany, říkám ano. Je nutno konečně zvednout hlavu! Společenské zřízení založené na vykořisťování se dostalo na hranu únosnosti a mnohdy již hospodaří za hranou jakékoliv schopnosti zdůvodnit to. Kdy jindy, než v krizi, by pracující měli pochopit, že jsou to oni, kdo produkují ty miliardy, ze kterých žije těch pár procent multimiliardářů.

Kromě pozitivního vzedmutí a obětavosti mnoha lidí se na druhé straně objevuji i ti, kteří chtějí této těžké situace zneužít. Například různí šmejdi. Na Facebooku uvádíte příklad výtečníků, kteří zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu, ale ve skutečnosti šlo o podpis pod smlouvou o změně dodavatele. Navrhujete proti nim zavést razantní opatření. Jaká?

ŠMEJDI jsou pouze produktem těch, kteří v bílých límečcích sedí ve svých pohodlných křeslech a vydělávají miliony. Ti malí šmejdi z toho mají jen minimum, ale je třeba postihnout ty, kteří to organizují, kteří nastavují pravidla, která takové jednání umožňují, a kteří se potom tváří jako ti nejpočestnější z nás. Všichni ti vlastníci energetických, komunikačních nebo finančních institucí a firem by měli přijít nejen o vše, ale jejich jména by měla být veřejně známa, aby se stali synonymem, jako jsou ti Kožení a Bakalové.

Více v rozhovoru - https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/A-dost-Odvadet-ted-peniz...

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Parlamentní listy