M. Vostrá: Vesnice by měly žít

26. 1. 2017

Některé obce na území České Republiky se postupně vylidňují. Mladí odcházejí za lepším živobytím do velkých měst a noví obyvatelé nepřicházejí. A ono se není čemu divit. Pomalu a jistě mizí pravidelná veřejná doprava, která by umožnila lidem dojíždět za prací. Mizí malé základní školy a tak rodiče musí děti dovážet několik kilometrů. Praktický lékař je jenom velkým přáním, stejně tak zde v mnohých případech nenajdeme ani prodejnu potravin.

V některých krajích ubylo v loňském roce i značné množství obyvatel. Dlouhodobě je největší úbytek občanů v okrese Karviná a druhý nejvýznamnější pokles zaznamenali statistici v Ústeckém kraji. Oproti tomu Praha měla na podzim minulého roku téměř o 9290 obyvatel více. Jednalo se ve většině případů o občany přistěhované z jiných částí republiky.

Vylidňování venkova se postupně stává velkým problémem, a pokud se nezamyslí představitelé státu nad tím, jak pomoci, může se lehce stát, že některé obce zaniknou. Když se podíváme na problematiku respiračních onemocnění u dětí, smogu, je samozřejmě jasné, že vesnice ve většině případů tyto problémy tolik neohrožují.  Chalupáři jsou jen slabou náplastí na to, abychom si zachovali kolorit vesnic, na který jsme byli zvyklí. Starostové se ve většině případů snaží maximálně pomoci občanům, ať už je to v dojezdech k lékaři, za nákupy či dnes již i na poštu pomoci mikrobusů, které obce dotují. Ale vzhledem k tomu, že sami mají málo finančních prostředků, nemůže toto být dlouhodobým řešením.

Stav dnešních rodin je takový, že senioři ve většině případů nemohou spoléhat na pomoc svých dětí, protože ti sami často mají i dvě zaměstnání, aby uživili svou rodinu. A tak problém, který se zdál být jen zástupný, v dnešní době vrcholí.

Snad první vlaštovkou v pomoci jsou zvýhodněné úvěry, o kterých by měla jednat vláda. Otázkou je, zda drobní živnostníci budou mít možnost takový úvěr splácet.

V některých obcích se zavřeli potravinářské obchody již před několika lety. Zavírají se i menší hospody. Pro lidi jsou i tyto zařízení důležitá. Mají se totiž kde sejít a prodiskutovat své problémy. Uvidíme, jak tedy skončí vize podpory navrhovaná Marianem Jurečkou. Mám totiž obavu, zda nepřichází příliš pozdě a nebude pouze jednorázová.

Autor: 
Ing. Miloslava Vostrá, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM