Marie Pěnčíková: Nesouhlasili jsme s vyřazením Číny a Ruska z tendru na Dukovany, protože mají jako jedni z mála vhodné technologie

15. 9. 2021

Odpovědi KSČM na dotazy Ekolistu nejsou příliš konkrétní. Spíše naopak. ČIŽP fungovala dobře, ale mohla by i líp. Kanál Dunaj-Odra-Labe je věc, na který strana nemá jasný názor, případného kandidáta na ministra či ministryni životního prostředí strana neprezentuje. Co se týče dalších témat, nabízí strana odpovědi převážně typu "jsme pro výstavbu nových vodních nádržích na místech, kde to má smysl" a "myslivecký zákon si novelu nejen zaslouží, ale samozřejmě ji i potřebuje". V čem má ale KSČM jasno, je nesouhlas s vyřazením Číny a Ruska z tendru na nový blok jaderné elektrárny Dukovany.

Odpovědi vypracovala poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu Marie Pěnčíková.

Loňská havárie na řece Bečvě stále není uspokojivě vyšetřena. Jaké kroky v této věci podniknete po volbách?

Havárie na řece Bečvě byla obrovskou tragédií. Stále běží řízení orgánů činných v trestním řízení, takže stále doufáme, že bude určen i viník. Každopádně pro další sněmovnu by měla být úkolem zejména změna v legislativní oblasti, jak při řešení následků havárie, tak při prevenci těchto katastrof.

Jste spokojeni s prací České inspekce životního prostředí? Jak hodnotíte práci Erika Geusse coby ředitele inspekce?

Nechci na základě jedné, řekněme špatně zvládnuté, situace hodnotit veškerou práci inspekce. Obecně inspekce fungovala jak měla, ale dovedu si představit, že by se její řady posílily.

Dosavadní vláda dala do pohybu výstavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe. Jaký je váš postoj k této stavbě?

Pozn. red.: Viz následující odpověď.

Jste pro splavnění jen Labe a/nebo jen Odry?

I u nás je to stále otázka k diskuzi a ne všichni vidí řešení jednoznačně. Já se přikláním spíše k variantě zabývat se pouze propojením oderské a dunajské vodní cesty.

Přírodovědci i majitelé lesů roky upozorňují, že přemnožená zvěř působí v lesích miliardové škody. Jak chcete tento problém řešit?

Potřeba udržování stavů zvěře v krajině je nezbytná. V souvislosti s kůrovcovou kalamitou o to víc. Nutné plánování stavů zvěře, finanční podpora lesních školek, zasazení se o dostatek sazenic atd. jsou jen jedny z nutných opatření.

Letos padly pod stůl dvě poslední novely mysliveckého zákona. Budete iniciovat novelizaci tohoto zákona? Jaké úpravy v něm chcete prosadit?

Bohužel, myslivecký zákon si novelu nejen zaslouží, ale samozřejmě ji i potřebuje. Zrovna například kvůli miliardovým škodám způsobeným přemnoženou zvěří, ale například i vzdělávání lesních hospodářů si zaslouží revizi.

Co uděláte se záměrem na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany?

Dostavbu bloků jaderné elektrárny Dukovany dlouhodobě podporujeme. Rozhodně a zásadně jsme nesouhlasili s vyřazením Číny a Ruska z tendru, protože mají jako jedni z mála vhodné technologie, chtěli jsme a chceme rovný přístup k tomuto tendru. V rámci energetického balíčku potřebujeme tuto dostavbu, ale tak, aby se výrazně nenavyšovala cena energií pro konečné odběratele.

Kam by měla podle vás směřovat česká energetika?

Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám je jasné, že potřebujeme přecházet na tzv. čistou energii. Každopádně si musíme uvědomit, že tyto změny sebou nesou rizika sociálních a ekonomických dopadů. Na přechod musí být jednotlivé regiony postupně připraveny.

Kam by podle vás měla směřovat česká zemědělská politika?

Česká zemědělská politika by hlavně měla směřovat k potravinové soběstačnosti v produktech, u kterých je to v našich podmínkách možné. Není možné dovážet jablka, rajčata, papriky či brambory přes půl světa, když je možné je pěstovat u nás. Dále bychom měli podpořit živočišnou výrobu, protože už dlouhodobě řešíme pokles kvality našich půd. Potřebujeme do půdy dostat organickou hmotu a to bez toho opravdu nepůjde. Zároveň je ale nutné podpořit rozvoj venkova jako takový - lidé by zde neměli jen bydlet, lidé by zde měli chtít i žít a o náš venkov se starat.

Seznámili jste se závěry poslední zprávy IPCC? Pokud ano, promítnete tuto znalost do reálných politických kroků? Jakých?

Se závěry poslední zprávy IPCC jsem se seznámila a samozřejmě jsem si vědoma, že je potřeba se jimi začít opravdu vážně zabývat. Bohužel mám pocit, že ekologická témata jsou stále trošku opomíjena a na okraji zájmu politiků. Doufám, že příští poslanecká sněmovna, ať již v ní budu či nebudu, nebude o ekologické politice jen mluvit, ale i realizovat.

Máte nějaké konkrétní představy o tom, jak posílit odolnost České republiky vůči projevům změny klimatu?

Největší problém, ale zdaleka ne jediný, vidíme v problému s hospodařením s vodou. Určitě se dál musíme snažit zadržet vodu v krajině - malá i větší vodní díla, mokřady, zasakovací pásy a jiná přírodě blízká opatření. To jsou opatření, která nám pomohou zmírnit dopady sucha, ale také vyrovnat se alespoň částečně se záplavami.

Máte nějaké konkrétní představy, jak by Česká republika mohla zmírnit svůj příspěvek ke klimatické změně?

Určitě můžeme postupně snižovat emise skleníkových plynů, přechod na nízkouhlíkové zdroje energie jako jsou obnovitelné zdroje a jaderná energie, s tím související zvyšování energetické účinnosti. Můžeme postupně zalesňovat a to nejen smrkovou monokulturou. Těch opatření je celá řada.

Měly by se v České republice stavět další přehrady či nádrže? Pokud ano, kde?

Nejsme zastánci masivní bezmyšlenkové výstavby čehokoli. Takže ano, v místech, kde to má smysl, nejsme proti. Záleží však na dopadových studiích a odborných posudcích, výstavba přehrad by neměla být politické rozhodnutí, ale odborné.

Kdo by podle vás měl být budoucím ministrem/ministryní životního prostředí? A proč?

Základem bude výsledek voleb... z těch vzejde vláda a budoucí ministr. Svou představu si tedy nechám, s dovolením, pro sebe :-)

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Ekolist.cz