Martin Říha: Je třeba se naučit souznít s přírodou

1. 9. 2021

Rozhovor Haló novin s Martinem Říhou, kandidátem KSČM do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji

V politice nejste žádným nováčkem, byl jste členem Zastupitelstva města Brna, proč jste se rozhodl kandidovat v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny?

Z jednoduchého a prostého důvodu. Situace ve společnosti mě nenechává klidným. Neustále narážíme na absenci morálky, slušnosti a na korupci. Poslední rok a půl v době pandemických opatření stav společnosti ukázal v plném obraze. Neschopnost vedení tohoto státu, ale i opozice mě jasně přesvědčila, že KSČM, tedy i má osoba, má co dát tomuto státu a občanům.

Nejde o vaši první kandidaturu, v čem se současná kampaň bude lišit od předchozích, ať už do Sněmovny nebo do Senátu, kde jste se v minulosti také pokoušel uspět? Máte nějaké motto?

Již od ledna můžeme pozorovat dosti nevybíravou kampaň od jednotlivých politických subjektů. Osobní urážky a útoky jsou na denním pořádku. Ale občané se jaksi nedovědí, jak dát dohromady veřejné finance, jak léčit všude přítomnou korupci, jak pomoci mladým lidem při zakládání rodiny, jak zatočit s chudobou, no prostě jak udělat z naší země normální prosperující společnost založenou na dodržování pravidel. Mým mottem je určitě naše volební heslo, protože má svůj jasný hluboký význam – »Šance na nový začátek«. To mluví jasně za vše

Jakými tématy se snažíte lidi oslovit?

Těch témat je hodně, ale jistě se dají vybrat. Zásadní pro mě je prosazování morálky a slušnosti. Dalším je pomáhat lidem ve všech životních situacích, pokud o to stojí. Startovací bydlení pro mladé za pomoci družstevního bydlení je zrovna jedno z hlavních.

Nenechává mě v klidu změna klimatu, kterou zvláště v letošním roce prožíváme naplno. Výkyvy počasí jsou extrémní a je nepopíratelný fakt, že to způsobuje činnost člověka. Do budoucna se to bude muset řešit snížením produkce skleníkových plynů např. v energetice. Šancí je v našich podmínkách využití jádra. Bude třeba řešit i dopravu a rozvoj dálniční sítě, vysokorychlostních tratí, zemědělství a další.

Co můžete lidem slíbit, na co se můžou spolehnout v případě vašeho zvolení?

Víte, slibovat se má splnitelné, to mě učili rodiče již od mala. Já mohu za sebe slíbit poctivost a pracovitost. Kdo mě zná, tak ví, že když se do něčeho zaberu, tak to dodělám do konce. V zastupitelstvu města jsem bojoval proti nepravostem i různým kulišárnám, což je doložitelné i z médií. A to občanům nabízím i teď – pracovitost a boj s nepravostmi a hlavně prosazování našeho volebního programu.

Pocházíte z Brna, kde celý život také žijete, dá se tedy říct, že své město, ale i kraj velmi dobře znáte. S jakými problémy se obyvatelé Brna potýkají?

Brno má mnoho problémů, například nedokončený Velký městský okruh, tedy řešení dopravy. Je před námi také řešení přestavby železničního uzlu. Věřím, že po více jak sto letech se podaří posunout se dál v této oblasti.

Brno jako druhé největší město v republice by potřebovalo získat více zdrojů ze státního rozpočtu na svůj rozvoj a velké investiční akce. Bydlení pro mladé rodiny, bydlení obecně i drahé nájemné je dalším problémem k řešení.

No a pak je namístě také lepší životní prostředí, protože i ve městě budeme pociťovat změnu klimatu. S tím významně souvisí i péče o zeleň ve městě a rozšiřování jejích ploch. Nemalou otázkou a výzvou je stárnutí populace a zajištění jejích potřeb, na které musí být společnost připravena. Mé rodné město má opravdu mnoho problémů k řešení a bude potřeba kus poctivé práce.

A co nejvíc trápí celý region?

Tak jako ve městě, i jižní Morava potřebuje řešit dopravu. Zde je třeba zmínit již dlouhé roky dálnici na Vídeň nebo také rychlostní komunikaci na Svitavy. Již dnes je situace na těchto komunikacích na pokraji své propustnosti. Jsme svědky každodenních kolapsů a kolon na těchto trasách. I obcím na těchto komunikacích by se hodně ulevilo. A jsme zase u financí. U vídeňské dálnice zmíním i mezivládní dohodu s Rakouskem, které je již s dálnicí na hranicích. Jižní Morava se velmi potýká s klimatickou změnou hlavně v zemědělské výrobě! Výkyvy počasí jdou opravdu z extrému do extrému. Přiznejme si na rovinu - náš kraj byl vždy zemědělským a je znám i produkcí kvalitních vín.

Předkládáte jako kandidát KSČM i možnosti řešení těchto problémů?

Určitě ano. Už při sestavování našeho volebního programu jsme já i městský výbor aktivně prosazovali tato témata. Věřím, pokud dostaneme důvěru voličů, že budeme aktivně prosazovat řešení dopravy JMK, hospodaření s vodou, ale i dostavbu Dukovan.

Zajímáte se především o oblast dopravy. Můžete podrobněji popsat situaci v Jihomoravském kraji v této oblasti?

Jak jsem již zmiňoval, doprava a bezpečnost v dopravě závisí na kvalitních komunikacích. Nám schází D52 a D43, tedy páteřní komunikace na Vídeň a Svitavy, které jsou zařazeny jako součást naší dálniční soustavy. V Brně je to Velký městský okruh. V dobrém stavu nejsou ani komunikace, které má ve správě Jihomoravský kraj. Prostě ta zanedbanost údržby je vidět na každém kroku a řidiči s tím bojují v každodenním provozu. A zase jsme u financí a hledání zdrojů ve státním rozpočtu.

Jste členem Českého zahrádkářského svazu, určitě tedy bedlivě sledujete diskuse, které se vedou kolem vody. Je tato otázka aktuální i ve vašem kraji?

Tady vás musím opravit, již nejsem členem, ale srdcem jsem stále zahrádkář. Jsem rád, že jsem byl u dlouhého procesu přijetí zahrádkářského zákona, který byl po mnoha letech úspěšně dotažen do zdárného konce. Co se týká vody, tak všichni zemědělci bojují s nedostatkem vody. V letošním roce naopak je vody až moc. Já to beru jako věčný souboj s přírodou, který jednou vyhrajete a několikrát prohrajete. Je třeba se naučit souznít s přírodou. Například v současné době jsem měl na zahradě krásný jednoletý roubovaný strom jabloně a přišla bouřka a stromek zlomila. Celý proces budu muset zopakovat. Jak říkám, nekonečný souboj s přírodou a člověk má tu výhodu, že se umí přizpůsobit a občas vyhraje.

Jak se dá podle vás tato situace vyřešit?

Člověk se pořád učí a vynalézá, jak zdokonalit postupy ve své činnosti. Je jednoznačné, že se musíme naučit hospodařit s vodou, což mnozí z nás dělají. Jižní Morava a její zemědělská výroba se do budoucna neobejde bez závlahového hospodářství, a tedy se musí naučit zadržet vodu v krajině. Budování nádrží na zadržení vody v regionu bude také jedním z velkých témat do budoucna. A zase jsme u zdrojů financování. To vše bude k řešení pro nové vedení tohoto státu. Zatím toho moc nepředvedla žádná politická reprezentace za posledních třicet let, jen žvanili.

Na co byste se chtěl, v případě úspěchu, ve Sněmovně zaměřit? Co byste prosazoval?

No, je toho mnoho, ale doprava, ekologie a zahrádkaření jsou mně nejblíž. Tedy zaměřil bych se především tímto směrem, nicméně nebráním se i jiným oblastem.

Na závěr, proč by měli lidé v podzimních volbách dát hlas kandidátce KSČM?

To je zcela zřejmé. Za prvé KSČM je jedinou levicovou politickou stranou, která pokud zmizí z politické mapy, zmizí i poslední sociální jistoty. Za druhé zmizí jasný kontrolor nepravostí v této zemi. Za třetí KSČM je jediná strana, ze které mají její političtí soupeři takový strach, že i po více jak třiceti letech šíří nenávistnou antikomunistickou kampaň. A za čtvrté – vždyť ostatní politické strany a hnutí by neměly žádné téma. Boj proti komunismu vždy vytáhnou, když jim teče do bot!

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny / Jana DUBNIČKOVÁ