Milan Krajča: Naším cílem je důstojný život místo živoření

2. 10. 2021

Rozhovor Haló novin s kandidátem do Sněmovny v Praze a místopředsedou ÚV KSČM Milanem Krajčou

Kandidujete v podzimních volbách do Sněmovny za KSČM. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat?

Především chci takto osobně podpořit KSČM. Říjnové volby jsou mimořádně důležité, protože rozhodnou o dalším směřování naší země. Víme, že již teď se naši protivníci chystají po volbách prosadit řadu protilidových a antisociálních zákonů, které by měly mimořádně negativní dopad na velkou většinu obyvatel naší země. I proto musíme udělat vše pro to, aby v následujícím období byli v Poslanecké sněmovně zastoupeni komunisté, kteří se těmto snahám postaví na rozhodný odpor. V nadcházejících volbách se tak společně s mnoha dalšími snažíme o co největší podporu strany s volebním číslem 18. A jejího programu s názvem Šance na nový začátek.

Kandidujete v hlavním městě. V Praze ale dlouhodobě není situace pro komunisty vůbec jednoduchá…

Situace v hlavním městě je pro práci nás komunistů opravdu složitá. Antikomunismus zde nyní dominuje, přesto se jako KSČM v žádném případě nevzdáváme, spíše naopak. Jsem rád, že do volebního zápasu v Praze jdeme se silnou kandidátkou, kterou vede zkušená politička Marta Semelová, mající již za sebou ohromný kus práce pro obyvatele naší metropole, například v otázce bydlení, dopravy, školství a podobně. Důležité navíc je, že podstatnou část komunistických kandidátů v hlavním městě tvoří mladší lidé, kteří však již také nejsou zdaleka bez zkušeností, jako Luboš Petříček, Petra Prokšanová, Arťom Korjagin, Robert Kvacskai, Petr Vlček, Jaroslav Kvapil, Jaromír Petelík a další. V rámci intenzivní volební kampaně se snažíme informovat o prioritách komunistické politiky, ale i o naší připravenosti a odhodlání poprat se za zájmy velké většiny obyvatel naší metropole.

Jaký je největší problém, který obyvatele Prahy trápí?

Zásadním problémem obyvatel Prahy, a pochopitelně nejen jí, je bydlení, jehož cena dosahuje vskutku astronomických výšek. Například prodejní cena nových bytů je zde v současnosti okolo 120 tisíc korun za metr čtvereční. Mladí lidé nemají kde zakládat rodiny, studenti se tísní ve sdílených pokojích, mnozí lidé bydlí na ubytovnách a starší lidé opouštějí Prahu, protože jim důchody nestačí na zdejší nájem. Poctiví pracující se musí na celý život zadlužovat u bank, aby mohli bydlet ve svém. Nedostatek stabilního bydlení pak vede k růstu zadluženosti domácností a pádu mnohých do exekuční pastí. Klíčovým programovým bodem, pro nějž chceme obyvatele metropole získat, jsou proto naše konkrétní plány na zajištění dostupného bydlení.

Jak hodláte tuto situaci vyřešit?

Říkáme zcela jasně, že řešením je opětovné nastartování výstavby veřejného bydlení. Stát se musí stát největším developerem, který bude stavět dostupné a kvalitní bydlení a nabídne ho seniorům, studentům a pracujícím rodinám. Zároveň hodláme podpořit rozvoj družstevního bydlení. Bytová družstva mají v naší zemi hlubokou tradici. Je správné pomoci jejich rozvoji potřebnou úpravou zákonů i skrze státní půjčky a dotace. Hodláme se rozhodně postavit spekulacím s byty. Podporujeme proto zavedení progresivního zdanění, které zasáhne spekulanty, vlastnící stovky prázdných bytů, a naopak sníží daň z nemovitosti drobným vlastníkům. V neposlední řadě pak patří mezi řešení problémů s bydlením také zastropování nájemného. Prosazujeme proto opětovné zavedení regulovaného nájemného. Naším cílem je, aby lidé mohli vést důstojný život místo živoření. K tomu je zajištění dostupného bydlení nezbytné.

Zabýváte se ale nejen problémem předraženého bydlení. Dlouhodobě se například vymezujete také proti členství České republiky v NATO.

My komunisté jsme nikdy s členstvím naší země v Severoatlantickém paktu NATO nesouhlasili a opravdu dlouhodobě prosazujeme jako jeden ze svých zásadních programových požadavků jeho ukončení. Od svého vzniku v roce 1949 totiž bylo vždy NATO útočným agresivním vojenským nástrojem imperialismu USA a jeho spojenců. A je tomu tak i dnes. NATO intervenovalo přímo, nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO zločinně bombardovalo Jugoslávii a je zodpovědné za destabilizaci, násilí a války v Afghánistánu, Iráku, Libyi, Sýrii, na Ukrajině i v dalších zemích. V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie nebo mír. Byla jím naopak smrt, zkáza a také samozřejmě zvýšení zisků monopolů a korporací členských zemí NATO.

NATO nyní zaznamenalo porážku v Afghánistánu. Jak to hodnotíte?

Jedná se o naprostý debakl USA, Severoatlantického paktu NATO a všech jejich spojenců, kteří podporovali a účastnili se politiky agrese a okupace této asijské země, včetně vládnoucích sil České republiky. Dvacetiletá okupace Afghánistánu skončila totální ponižující porážkou, přestože stála podle oficiálních odhadů jen Spojené státy americké více než dva biliony dolarů, to znamená 300 milionů dolarů za každý jeden den po dvě celé dekády. Celkové ztráty USA a všech jejich spojenců se pak za toto období odhadují na více než 73 tisíc padlých. Také cena za účast naší země na okupaci Afghánistánu dosáhla mnoha miliard korun a vojáků Armády České republiky při ní padlo za zájmy USA celkem 14. Události v Afghánistánu proto musí vést k zintenzivnění našich snah o zásadní změnu zahraniční politiky naší země.

Jakou alternativu tedy prosazujete?

Vycházíme z toho, že NATO představuje největší bezpečnostní riziko i pro samotnou Českou republiku. Ta se totiž aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou Organizace spojených národů a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva. Proto je KSČM co nejrozhodněji proti členství naší země v NATO a požaduje jeho ukončení. Stejně tak odmítáme i účast Armády České republiky na imperialistických agresích, okupacích a intervencích NATO v zahraničí, jakoukoliv přítomnost cizích vojsk na našem území i soustavný tlak paktu na další zásadní navyšování rozpočtů na zbrojení. Naším cílem je pak zásadní změna zahraniční politiky naší země tak, aby byla založena na suverenitě, mezinárodní spolupráci a míru.

Před několika dny jste se na stránkách Haló novin ostře vymezil proti lžím, které o programu KSČM ve svých předvolebních propagačních materiálech šíří jeden z jejích konkurentů – Svoboda a přímá demokracie vedená Tomiem Okamurou. Můžete, prosím, zopakovat, o co se jedná?

Na různé ubohé podpásové útoky od svých politických soupeřů jsou členové a kandidáti KSČM zvyklí. Proti otevřeným lžím je ale nutné se hlasitě ohradit. To je i případ zcela zjevných nepravd, které nyní o KSČM a jejím volebním programu šíří subjekt Svoboda a přímá demokracie. Ve volebních novinách tohoto projektu podnikatele Tomia Okamury je tak například možné se dočíst vyloženou nepravdu o tom, že prý KSČM prosazuje zavedení eura místo českých korun. Pravda je zcela opačná, komunisté usilují o zachování české koruny a zorganizovali v této věci i petici, která se setkala s velkým ohlasem. KSČM byla ostatně jediná relevantní síla, která v době referenda o vstupu České republiky do Evropské unie vyzývala občany, aby hlasovali proti. Na tento fakt jsme my komunisté právem hrdi. I dnes KSČM prosazuje referendum, ve kterém by se mohli lidé rozhodnout, zda chtějí, aby naše země zůstala členem této kapitalistické struktury, nebo aby z ní vystoupila.

Nejedná se ale pouze o vztah KSČM k euru a Evropské unii, že?

Tito naši protivníci ve svých novinách třeba také tvrdí, že KSČM je proti kvalitním českým potravinám za přiměřené ceny. Nic není vzdálenějšího pravdě! I přímo v komunistickém volebním programu je zcela jasně a konkrétně uvedeno, že KSČM prosazuje kvalitní potraviny dostupné pro všechny a je pro omezení dovozu nekvalitních potravin. Komunisté podporují soběstačnost země ve výrobě potravin a požadují mimo jiné zásadní podporu kvalitní tuzemské potravinářské produkce, důsledný postih klamavých informací o původu, kdy se potraviny vyrobené mimo naše území vydávají za český produkt. Mezi požadavky KSČM také patří obnovení přísných norem kvality potravin. Tito naši političtí konkurenti třeba ale také dále ve svých materiálech naprosto nepravdivě uvádějí, že prý je KSČM proti zestátnění exekutorů. Jaká je skutečnost? KSČM ve svém programu zcela jasně deklaruje, že je pro ukončení exekučního byznysu a prosazuje, aby systém exekucí byl převeden do rukou státu, konkrétně specializovaných soudů. Tedy komunisté zestátnění exekutorů navrhují, prosazují a hodlají realizovat!

Setkali jsme se spolu na nedávném sjezdu Českého svazu bojovníků za svobodu, kde jste zastupoval KSČM. Hovořil jste o tom, že zápas proti nebezpečí fašismu stále pokračuje. V hlavním městě je asi nejviditelnější snaha o přepisování historie. Jaká je situace?

Asi nejznámější kauzou poslední doby zde v této souvislosti bylo hanebné odstranění sochy osvoboditele Prahy od hitlerovské okupace, maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, ke kterému došlo z iniciativy vedení Městské části Praha 6 v čele s Ondřejem Kolářem z TOP 09. Dalším příkladem ale je třeba také nehorázné rozhodnutí pražského primátora Zdeňka Hřiba z České pirátské strany o nenavrácení pamětní desky s poděkováním Rudé armádě za osvobození Prahy na budovu Staroměstské radnice, na které byla odhalena v roce 1946 tehdejším prezidentem Edvardem Benešem. Zatímco památníky hrdinům se odstraňují, vznikají nové, tentokrát věnované válečným zločincům. Naprostou odporností tak je třeba nové postavený památník prohitlerovským kolaborantským jednotkám tzv. vlasovců, který vznikl z popudu tamního starosty Pavla Novotného z ODS v Praze-Řeporyjích.

Sám se hodně angažujete proti snaze přejmenovat jednu z nejdelších pražských ulic – Koněvovu. Jaká je zde situace?

Nejdelší žižkovská ulice nese název Koněvova od roku 1946. Novým názvem tehdy Pražané ocenili velitele vojsk Rudé armády, která rok před tím osvobodila nejen jejich město od okupace. Když starosta Městské části Praha 3 Jiří Ptáček z TOP 09 otevřel otázku možného přejmenování zdejší Koněvovy ulice, setkala se tato snaha s velkým nesouhlasem. Vedle politických a historických důvodů je jeho příčinou i nebezpečí ohromných komplikací pro sedm a půl tisíce obyvatel a firem ze tři a půl kilometrů dlouhé ulice, které jsou s jejím možným přejmenováním spojeny. Komunisté se do zápasu proti přejmenování Koněvovy ulice také aktivně zapojili, aktivně informovali spoluobčany, získávali podpisy pod petici a podobně. I díky velkému odporu obyvatel Prahy 3 k přejmenování Koněvovy ulice dosud nedošlo. Zápas však zřejmě není u konce. Proto stále rozhodně opakujeme, že Koněvova ulice musí zůstat pod stejným názvem!

V současnosti mezi lidmi koluje petice proti konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky. Jste jedním ze členů jejího petičního výboru. Proč tato petice vznikla?

Tato celorepubliková petice vznikla především z iniciativy brněnských komunistů a dalších antifašistů jako reakce na informace o snahách uspořádat demonstrativní sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu na území naší země. V rámci petice je tato možnost takovéto provokace jednoznačně odmítnuta. Je nutné připomenout, že Sudetoněmecký landsmanšaft je stále mimořádně reakční organizací, jejíž politika vychází z poválečného revanšismu a dlouhodobě usiluje o přepisování dějin minulého století i zhoršení stávajících česko-německých vztahů. Petice se obrací na Poslaneckou sněmovnu, která vzejde z říjnových voleb, aby takovéto iniciativy odmítla a nepřipustila konání provokačního sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky. I proto je třeba udělat vše pro to, aby v Poslanecké sněmovně byli zastoupení také komunisté, jejichž postoj je v této otázce naprosto jednoznačný.

Jaký volební výsledek pro KSČM tedy tipujete?

Za těch několik málo měsíců, po kterých vykonávám funkci místopředsedy ústředního výboru naší strany, jsem nejen v rámci předvolební kampaně navštívil řadu míst po celé republice, kde komunisté poctivě pracují, jsou neustále mezi lidmi a přesvědčivě se snaží vysvětlovat politiku KSČM a její cíle. Naše strana je jedinou relevantní silou, která se nikdy nesmířila s návratem kapitalismu a představuje tak jedinou skutečnou alternativu ke všem zásadním problémům dneška, kterou je její strategický cíl – socialismus. Zasadíme se o to, aby se u nás žilo dobře nejen úzké skupině bohatých a mocných, aby lidé nemuseli čelit soustavnému zdražování, strachu o práci či o to, zda nepřijdou o bydlení. Jsme odhodláni skoncovat s exekučním byznysem, který v současnosti ničí statisíce lidských životů. Chceme kvalitní bezplatné školství a zdravotnictví. Budeme bojovat za vystoupení České republiky z agresivního vojenského paktu NATO a o to, aby mohli občané v referendu rozhodnout také o vystoupení z Evropské unie. Taková je ve zkratce alespoň část programu, s nímž jdou komunisté do parlamentních voleb. Udělejme v těch zbývajících dnech maximum pro to, abychom v nich společně uspěli.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny / Zbyšek Kupský