Musíme bránit náš program!

19. 7. 2021

Projev předsedy Vojtěcha Filipa na 12. zasedání ÚV KSČM

Čest práci, vážené soudružky a soudruzi!

Cílem jednání je posouzení posledních drobných změn v kandidátních listinách, ale zejména to, abychom se poradili, jak aktivizovat členskou základnu.

Aktivizace musí vést k jediné věci, zvládnutí základního politického úkolu strany ve společnosti, který jsme si stanovili – obstát ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Je to pro říjen letošního roku to nejzákladnější, čeho potřebujeme dosáhnout. Jsme ve velmi složité politické situaci, v období zvlášť vyhrocených politických vztahů, v době, která je plná rozporů a zejména neochoty je řešit, a to jak od stran vládní koalice, tak zejména od stran opozičních, které dál přispívají k rozvratu společnosti.

Snižování české státní suverenity

Ze zahraničně politického hlediska je hrozivé, že se dále prohlubuje snižování české státní suverenity, a tím i naší identity. Jde nejen o nesprávnou zahraniční politiku vlády, ale také o kolaborantskou politiku zejména KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů, kteří nevynechají jedinou příležitost, aby podpořili cizí zájmy. To není jenom o setkání a ocenění Daniela Hermana v Sudetoněmeckém krajanském sdružení, anebo udávání a podlézání evropské byrokracii nebo přímo hájení zájmů USA proti zájmům České republiky. Tzv. koalice spolu a Piráti a STAN, jako současná opozice vytváří setrvalý tlak na vládu, a tak se nedaří zvrátit krizový stav mezi ČR a Ruskou federací. To ohrožuje nejen politické vztahy, které jsou historicky na nejhorší úrovni, ale i vztahy ekonomické, které dál snižují možnosti našich podniků, našich občanů a rychle je využívá zahraniční konkurence. Musím říct, že krok, který jsme učinili jako skupina přátel ČR a RF, sešli jsme se s velvyslancem Ruské federace, je jeden z mála kroků, který vůbec kdo v této situaci udělal. Jsem rád, že ke stejnému kroku se rozhodli poslanci ruské Státní dumy a plánují setkání s velvyslancem České republiky v Moskvě.

Další hrozbou, pokud jde o zahraniční politiku, je očekávané příští rozhodnutí, které čeká naší zemi, po návratu našich vojáků z Iráku a z Afghánistánu o tom, co s těmi tzv. afghánskými tlumočníky, které nám sem budou Američané doporučovat a ti budou řešit, pokud nechtějí zemřít při pomstě Tálibanu, jestli mají zemřít v Afghánistánu nebo jestli se vystěhují a budou samozřejmě mířit i k nám a my k tomu budeme muset zaujmout stanovisko.

Zajímavým bodem, zcela odlišným v té sérii hrozivých záležitostí, je otázka, kterou pravděpodobně vyjednala Čínská lidová republika v rámci ekonomických změn, které nastávají ve světě po prodeji volných dolarů Ruským fondem budoucnosti, o které nás informoval předseda KS Ukrajiny Petro Symoněnko. Jde o sto projektů, kde mohou působit české firmy na území Ukrajiny, s tím, že tyto projekty bude platit ČLR. To je snad jediný pozitivní signál do budoucna, při současné degradaci zahraničně politické situace.

Dělení společnosti pokračuje

Důležité je soustředit se na vnitropolitická témata. Máte před sebou stanovisko, které jsme vypracovali vzhledem k tomu, co ti, kteří kolaborují s cizími zájmy a pracují proti České republice, vypracovali proti těm, kteří pracovali v minulém režimu v jakékoliv z funkcí. Úplně nesmyslně jsou totiž zařazeni mezi ty, kterým mají být sníženy důchody, nezapočítány doby, kdy pracovali jako poslanci České národní rady, poslanci Federálního shromáždění, ale i funkcionáři krajských a okresních národních výborů. Další je i otázka zaměstnání nejen na ÚV KSČ, ale i ve vybraných organizacích. Ten, kdo má být určující a kdo má vést katalog těch, kteří byli tzv. oporami režimu, je Ústav pro studium totalitních režimů. Zde je evidentní, že úřad, který nemá skutečnou náplň práce, bude mít dlouhodobou, řekl bych, politickou úlohu, aby politicky manipuloval s minulostí a dál dehonestoval a diskriminoval, až kriminalizoval poctivě pracující lidi. VJednali jsme o tom na výkonném výboru a musím říct, že jsme se shodli na tom, že vyhledáme příběhy lidí, kteří pracovali ať už v dělnických profesích, v manažerských profesích, ve vědeckém výzkumu a mají tím být postiženi. Snadno se tak prokáže, jak nesmyslný ten návrh je. V úterý o tom chci jednat s předsedou vlády. Musím říct, že se mi ozvali funkcionáři z bývalé Československé strany lidové a Československé strany socialistické, co s tím budeme dělat. Jsem rád, že k tomu můžeme zaujmout stanovisko jako parlamentní strana a že se s tím doufám se ctí vypořádáme.

Stejně jako KDU ČSL a Piráti i ostatní parlamentní strany, ale také další subjekty hýří předvolebními kroky, které ukazují na příští hrozby. Spor o program schůze Poslanecké sněmovny je každý den a je čím dál brutálnější. Svolávání mimořádných schůzí – jsme ve 112. schůzi a 111. schůzi jsme ani neukončili. Je evidentní, že politický spor ze Sněmovny a Senátu se přesunul až do rozvratu společnosti. Mimořádné tlaky, které vyvolávají zejména koalice Spolu a Piráti spolu se STAN, kdy se snaží uchvátit prostor jak v parlamentní debatě, tak na ulici, je tak ostrý, že dohoda není ani na těch nejmenších věcech.

Dělení společnosti pokračuje a my potřebujeme najít způsob, jak co nejvíce přispět k tomu, že v té rozdělené společnosti si lidé budou vybírat KSČM jako stabilní politickou stranu, která má svou minulost a nebojí se o svou budoucnost. Opakuji, máme svou minulost, nemusíme se za ni stydět a máme svou budoucnost, která je budoucností ochrany pracujících, ochrany těch, kteří si ochranu zaslouží a ochrany českých národních zájmů. Je to tak, jak se říká v teorii: »Rozděl a panuj«. A oni rozdělení a chtějí v cizím zájmu opanovat zbytky ekonomiky České republiky.

Naše rozhodnutí bylo správné

Už jsem několikrát připomínal, co se tady odehrálo. Jenom si vzpomeňte na to, když Volkswagen odmítl být hlavním sponzorem Mistrovství světa v hokeji v Bělorusku a vláda se proti tomu neohradila, Bělorusko vyloučilo Škodu Mladá Boleslav z dodávek a my jsme ztratili celý obchod v Bělorusku. Ne paradoxem, ale důsledkem toho je, že koncern Volkswagen ze svých mateřských firem dál dodává do Běloruska. Odevzdali jsme prostě desetimilionový trh. A mohl bych pokračovat.

Zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice, jak byl přijat ve věci výstavby Dukovan, jasně svědčí o tom, že ti, kteří hlasovali pro zákon a doprovodné usnesení ve znění Pirátského návrhu, nemají zájem o to, aby Česko dál zůstalo výrobcem jaderné energetiky. Přitom jsme byli schopni si až na jaderný »ostrov« vyrobit v bývalém ČSSR úplně všechno. A to samozřejmě dál omezuje možnosti našich firem a dál dává prostor jiným, aby nás ekonomicky mohli převzít, aby mohli rozhodovat o naší výrobní základně a v podstatě, aby zneužili našich bývalých trhů.

Připomínám, že přes všechny peripetie musím konstatovat, že naše rozhodnutí z roku 2018 o Dohodě o toleranci, a můžeme na to mít různé názory, bylo správné. Protože jen díky KSČM byla ČR schopna za rok 2018, 2019 až do března 2020 snižovat státní dluh, stabilizovat ekonomiku. To se projevilo teď, když v podstatě po 16 měsících jednotlivé podniky nabíhají tak, že ekonomický růst po uvolnění restrikcí je více než tříprocentní, ale je i čtyř až pětiprocentní a některé segmenty rostou až ještě více. Je tedy evidentní, že naše ekonomika byla stabilizovaná a této ekonomiky se okolí bojí, a proto tlačí na vládu a využívá té jmenované páté kolony, kterou jsem myslím označil docela přesně těmi politickými stranami, k tomu, aby dál ubírala na naší suverenitě.

To je zjednodušeně základní hodnocení té situace, ve které jsme. Já chci jen nastínit náš postup, který tady máme před sebou. Máme schválený program, máme, nebo schválíme, kandidátní listiny. Naším cílem musí být, aby nejen kandidáti, ale zejména i okresní výbory a volební štáby okresů a krajů pracovaly tak, že budeme schopni na sociálních sítích, v novinách, prostřednictvím inzerce, ale i v osobní agitaci oslovit co největší počet občanů České republiky a vysvětlit jim, že volba Komunistické strany Čech a Moravy je bezpečnou volbou jejich budoucnosti. To je podle mne základní úkol.

Vnášet naše témata

Myslím, že jsme to všichni při debatě o programu cítili, že podstata naší práce je práce mezi lidmi a pokus přesvědčit občany o tom, že jsme schopni jejich zájmy účinně hájit. Účinně hájit znamená, že jsme schopni zabránit krokům, které je mohou poškodit. Účinně hájit, ale také znamená taková jednání, která umožní mnohem širší nástup naší politiky, další rozvoj ekonomiky a také nový nástup rozvoje společnosti. Není to nic jednoduchého, musíme k tomu využívat jak našich zastupitelů v obcích a krajích, našich starostů, poslanců a stranického aktivu, musíme k tomu využívat veškerý potenciál, který KSČM má.

Už jsem říkal, když jsme nechávali zpracovávat na začátku letošního roku analýzy, že potenciál české společnosti pro volbu KSČM je někde okolo 12 procent. Je to velmi málo, a je to dáno tím, nakolik se tady vytvořily jiné politické strany, jiná politická uskupení, která byla buď zřízena přímo proto, aby odebírala náš potenciál, tak i proto, aby svým způsobem byla rozmělněna politika a držitelé peněz byli schopni účinně rozdělit společnost.

Budeme tentokrát vzdorovat i dalším politickým stranám nově vytvořeným, nejen SPD, které nám konkurovalo v minulosti a Pirátům, ti už se někam zařadili a myslím si, že tentokrát nám hlasy brát nebudou, ale budeme soupeřit o hlasy s těmi, kteří bezostyšně opisují některé priority, které máme. Mohl bych to ukázat na konkrétním příkladu, například zdravotnictví a sloučení pojišťoven – Přísaha Roberta Šlachty nebo názor na pandemii a Volný blok. Ale to je náš úkol, my to musíme komentovat, my musíme vnášet témata a musíme ta naše témata bránit.

Musíme bránit náš program a musíme ten program znát. Je potřeba, aby zejména krajské výbory dbaly na to, aby kandidáti, kteří půjdou na diskuse, byli dostatečně poučeni o našem programu, aby ho znali, aby to s nimi někdo prodiskutoval. Vystoupení může být velmi dramatické, protože většina novinářů nám fandit nebude, spíše se budou snažit ze všech sil nám ublížit, postavit se proti nám a udělat z nás politickou stranu minulosti a tou my nejsme. My musíme vycházet z vlastního přesvědčení, že my tu budoucnost nejen máme, ale že ji i budeme tvořit, protože na rozdíl od jiných máme komplexní program, máme lidi, kteří to jsou schopni zvládnout a nejsou to lidé, kteří by nedokázali ve svém produktivním věku tohle udělat.

Sociální sítě

Jsem rád, že se rozšířil počet těch, kteří začali využívat sociální sítě, a to, že jsem, promiňte mi, velmi nespokojen, je dáno tím, že jsem měl představu, že přece jen od toho března, kdy jsme o tom začali jednat, respektive od dubna, kdy jsme si uložili úkol, jak mají přední kandidáti na kandidátních listinách nebo ti, kteří jsou toho schopni, využívat sociální sítě. A také využívat základny, kterou v KSČM máme tady, to znamená náš vlastní stranický Facebook, Twitter, Instagram. Myslím, že jsme vytvořili podmínky pro to, abychom tohle mohli prezentovat.

Nechci dělat dalekosáhlé analýzy. Máme jasno, jaké lidi oslovujeme, jaká je voličská základna, jaké jsou její priority, a my na ty priority reagujeme v těch našich jednotlivých krocích, které říkají, jak budeme řešit ten který konkrétní problém. Můžeme pojmenovat, jestli je to právo na bydlení, jestli chceme a máme jasný program, aby se obnovila družstevní bytová výstavba, obecní bytová výstavba. Máme pro to programy, máme pro to naše vlastní rozhodnutí, kterým jsme zajistili pro malé obce prostředky v letech 2018, 2019 a 2020 v těch obcích. Mohou to konkrétní starostové prezentovat a můžeme ukázat, že komunisté – ano, zvýšili bytovou výstavbu. A dál musíme odporovat tomu, že bytovou výstavbu tady dělají jenom developeři.

My jsme nakonec hlasovali, alespoň ti, kteří mohli, pro přijetí stavebního zákona, protože ono zrychlení stavebního řízení bylo nutným řešením, to požadovali všichni, ať už to byl člověk, který si požádal o stavbu domu, bytu, rekonstrukci, ať to byly obce, ať to byly firmy… ano, všichni potřebovali zrychlení stavebního řízení. Nebylo to jednoduché rozhodnutí.

Když se podíváme na zdravotnictví – zvýšení platby za státního pojištěnce, abychom zabezpečili stabilitu zdravotní péče, to je přece náš výsledek. A mohl bych pokračovat.

Otázka zvýšení důchodů

Je před námi ještě otázka zvýšení důchodů, to je právě ten moment, o kterém musíme jednat, protože do tohoto zákona o zvýšení důchodů – nikoli o 300, my chceme o 500 korun pro důchodce, při míře inflace je to to minimum, co požadujeme – je vládou vložen pozměňovací návrh právě Mariana Jurečky a my musíme vyjednat, abychom mohli to zvýšení podpořit, nepodporu toho pozměňovacího návrhu z pera KDU-ČSL.

Nechci teď probírat ty jednotlivosti. Znovu opakuji, žádám vás jako členy ústředního výboru, funkcionáře krajů, okresů, jako kandidáty, abychom svoji práci do toho druhého sobotního víkendu v říjnu opravdu věnovali volební kampani. Abychom byli schopni podpořit naše kandidáty, abychom byli schopni jim pomoci, abychom byli schopni oslovit co největší počet lidí.

Materiálně je to myslím zabezpečeno, i když v menší míře než v jiných letech, nemáme tolik finančních prostředků, ale lidských sil podle mého soudu máme dostatek, program máme takový, za kterým můžeme stát, není to žádné malování vzdušných zámků, je to racionální, realistický program, který ukazuje, že KSČM je perspektivou pro občany České republiky.

Přeji našemu jednání dostatek klidu, aktivity, ale také i správného rozhodování v krocích, které budeme dělat. Děkuji vám.

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO