Na útlum černého uhlí není MSK připraven

2. 10. 2020

Rozhovor Haló novin s Josefem Babkou, vedoucím kandidátky MSK za KSČM

Jedním z nejdůležitějších témat v Moravskoslezském kraji je útlum těžby černého uhlí na Ostravsku. Je to poměrně široké a palčivé téma, v čem jsou hlavní problémy?

Poslední šachta na Ostravsku byla uzavřena v roce 1994. Nyní jde o šachty na Karvinsku. Poslední činné hlubinné černouhelné šachty v České republice. Za hlavní problém považuji, že rozhodnutí přišlo bez hlubší analýzy sociálně ekonomických dopadů na Moravskoslezský kraj (MSK). Náš kraj, oproti jiným, je z hlediska teplárenských a energetických kapacit až v 70 procentech závislý na černém uhlí. Odběratelé koksu, zejména poslední dvě hutě v ČR v Ostravě a Třinci, nemají zatím alternativu náhrady koksu při výrobě železa, a tím následně oceli. Alternativa spuštění hybridních pecí předpokládá výstavbu přenosové sítě elektrické energie z Nošovic a ta nebude dříve než v roce 2025. To nemluvím o zcela zásadním dopadu na zaměstnanost, kdy jsou tímto krokem ohroženy desítky tisíc pracovních míst v našem kraji. A to vyvolává narušení sociálního smíru, ohrožuje životní úroveň obyvatel a znovu opakuji, ohrožuje to energetickou a teplárenskou bezpečnost nejen MSK.

Co tedy náhlý útlum přinese v ostatních sférách, sociálních, kulturních apod.?

Za prvé bych chtěl zdůraznit, že zásadně nesouhlasíme s tímto rozhodnutím a nespokojíme se se sliby, že do kraje přijdou velké evropské peníze. Jsem přesvědčen, že útlum bude možný kolem roku 2030. A na vaši otázku je odpověď jasná. Zhoršení životních a sociálních podmínek se vždy negativně projevuje v oblastech jako je kultura, sport, turistický ruch a celkově využití volného času.

Je MSK dostatečně připraven na tuto změnu, respektive progresivní útlum těžby černého uhlí?

Jak jsem již uvedl, není a v brzké době nebude. Útlum těžby se negativně promítne do oborů koksárenství, hutnictví, ocelářství, strojírenství, teplárenství a dalších oborů. Potřeba zásobování z jiných, a já říkám, že dražších, zdrojů přinese zhoršení dopravní propustnosti kraje jak po železnici, tak po silnicích. Vyvolá tlak na zřízení velkokapacitních skládek, které jsou nepřátelské zejména ke kvalitě ovzduší. Z hlediska teplárenství je přes 700 tisíc obyvatel ohroženo nedostatkem tepla v jejich domovech, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem.

Jak se k tomu staví stát? Jeho role je přece v tom, jaký bude vývoj v této strategické sféře v MSK zcela zásadní. Jak podle vás se stát má zachovat?

Přivítal jsem, když stát prostřednictvím státní firmy PRISKO převzal společnost OKD, a.s. Po převzetí však došlo k některým zásadním dopadům na ekonomiku této akciové společnosti, a to byla a je prodejní cena uhlí a velké důlní neštěstí na Dole ČSM, které si vyžádalo řadu lidských obětí a prakticky zastavilo těžbu v postižených porubech. Následné uzavření šachet kvůli COVID-19 rovněž ekonomice provozu nepřispělo. To jsou fakta, která přivedla hospodářské výsledky z těžby do mínusu. A tady úředníci v Praze na ministerstvu financí a ministerstvu průmyslu bez ohledu na dopady na kraj předložili zcela nesmyslný a nepromyšlený materiál k zastavení těžby od 1. března 2021 na dvou dolech, Dole Československé armády a Dole Darkov, a následně na Dole ČSM. Nesmyslné, nemožné, nebezpečné! Jedinou cestou je přehodnocení přijatých časových termínů a vypracování plánu postupného útlumu s plánem nahrazení paliva v teplárenských a energetických zdrojích, zvýšení kapacity dodávky elektrické energie do obou našich hutí a sociálních opatření pro postižené zaměstnance.

Jaký vliv na tyto problémy muže mít dnešní pandemická krize?

Pandemie samozřejmě řešení současného stavu zhoršuje, ale i odvádí pozornost od negativních dopadů již zmíněného rozhodnutí Vlády ČR. A to nesmíme připustit!

Jsou tu snahy zejména od ODS a konkrétně to podporuje bývalý ministr Vondra, vytvořit z mošnovského letiště vojenské letiště paktu NATO? Co na to vedení KSČM, vedení Moravskoslezského kraje a vůbec, co na to lidi na Ostravsku?

Naše reakce byla okamžitá a jednoznačná. Umístění strategické nebo jakékoliv základny USA v Mošnově odmítáme a jsme připraveni v případě dalších plánů na realizaci vyvolat krajské referendum k této otázce. Věřím, že by občané kraje vyjádřili zásadní nesouhlas s jejím zřízením a odmítli by přímé ohrožení své bezpečnosti.

Kampaň je v závěru, KSČM v Moravskoslezském kraji byla hodně aktivní až bojovná, máte poznatek, co se ještě dá vylepšit?

Pandemie a s tím spojená vládní opatření a opatření hygienické služby nám znemožnily klasickou volební kampaň prostřednictvím širšího setkávání s občany a našimi sympatizanty. Plně jsme však využili sociální sítě, propagaci prostřednictvím plakátů, billboardů, volebních novin a dalších tiskovin. Naši kandidáti se objevili v celé řadě besed v krajských i celostátních televizních a rozhlasových stanicích. V závěru volební kampaně aktivizujeme nejen členskou základnu, ale i příznivce, kteří výraznou měrou ovlivní volební výsledek v kraji.

Co myslíte, jaká bude účast voličů v těchto volbách a jak vůbec lidé k těmto volbám přistupují, je spíš nezájem anebo naopak volání po nových, lepších a stabilnějších řešeních?

Krajské volby, bohužel, jak říkáme my ateisté, příliš netáhnou. A to přesto, že kraje mají významné postavení v zabezpečení zdravotních, sociálních, školských potřeb obyvatel, že kraje mají významné postavení v zajištění dopravní obslužnosti, na úseku životního prostředí a v dalších oblastech. Pandemie a přijatá opatření dle mého názoru nepřispějí k vyšší účasti, která v minulých volbách překročila mírně třicetiprocentní hranici. Chceme, aby náš voličský elektorát k volbám přišel a volil KSČM. Bez silného zastoupení KSČM v zastupitelstvu kraje bude složité prosazovat taková řešení, která budou odvislá od potřeb tohoto kraje, který vstupuje do velmi složitého období a potřebuje politickou reprezentaci, která bude odvážná a rozhodná vůči nepromyšleným krokům centrálních orgánů.

Máte kvalitní pracovitou kandidátku – chtěl byste jim všem něco vzkázat, nebo je v tom finále něčím motivovat?

Máte pravdu. Sestavili jsme kvalitní kandidátku z lidí, kteří mají své lidské i odborné kvality, zkušenosti z komunální sféry a jsou zárukou, že budou naplňovat volební program naší strany pro MSK, který je uvozen mottem »Bezpečnost. Zdraví. Soběstačnost. Solidarita.« Rovněž všichni tři naši kandidáti do Senátu PČR, ať již Zdena Černínová, která kandiduje na Karvinsku, ale i Daniel Pawlas a Petr Gajdáček ve volebních obvodech ve Frýdku Místku a v Ostravě, jsou lidé, kteří v případě zvolení budou zárukou, že se z nich stanou senátoři srostlí s naším krajem a regionem, kde kandidují, a budou prosazovat zájmy tohoto kraje, regionu a zejména našich občanů.

Co byste popřál občanům Moravskoslezského kraje?

Mírové nebe nad hlavou, pevné zdraví a stabilní perspektivu dobrého života jednotlivců, rodin a pracovních kolektivů. Zároveň jim přeji, aby si zvolili takovou politickou reprezentaci kraje, která bude stát na jejich straně a bude pracovat ku prospěchu a prosperitě našeho krásného kraje.

Roman BLAŠKO

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny