Napětí by měli uklidnit diplomaté

22. 7. 2020

Povinností diplomacie je problémy diplomaticky řešit, a ne být v tahu nějakých eskalačních ambicí. Místopředseda stínové vlády za KSČM a místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Jiří Dolejš to uvedl v reakci na odpověď ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) na jeho interpelaci týkající se aktuálních česko-ruských vztahů.

Poslance zajímalo, jak chce česká diplomacie řešit současnou eskalaci napětí ve vzájemných vztazích České republiky a Ruské federace. V posledních měsících se s touto otázkou obrací na Dolejše řada lidí, kteří jsou znepokojení nejen tímto stavem, ale i projevy agrese, které to vyvolává. Spouštěčem této eskalace napětí byly podle poslance dvě události, které se sice odehrály v jeho bydlišti – Praha Bubeneč, ale netýkají se jen této lokality. »Pokud se dotýkají naplňování Smlouvy o přátelství mezi ČR a RF z roku 1993, mají celostátní význam a mohou mít konsekvence i mezinárodně bezpečnostní. Místo emocí ve veřejném prostoru by nyní měli jednat především diplomaté,« uvedl Dolejš. Voliči by však podle něj měli mít informace, jakým směrem se řešení tohoto problému ubírá.

První část interpelace se týká sporu o pomníky. »Tento spor má dvě stránky rovnice, jednak to jsou pomníky na našem území, které by podle názoru ruské strany měly symbolizovat osvobození a konec 2. sv. války, z naší strany to je problém československých legionářů. Myslím si, že pokud my chceme požadovat slušné zacházení s našimi pomníky, měli bychom se stejnou měrou chovat k těm, u kterých to požaduje ruská strana,« řekl Dolejš po obdržení odpovědi na interpelaci našemu listu.

Stát by mohl sochu odkoupit

V posledních letech byla předmětem konfliktů především socha maršála I. S. Koněva na náměstí Interbrigády v Praze Bubenči, o jejímž sejmutí rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 6. Dolejš dodává, že zastupitelstvo zároveň pověřilo Radu MČ nalezením důstojného uplatnění tohoto uměleckého díla. Současné depozitum podle něj nesplňuje podmínky Smlouvy o spolupráci ČR a RF o povinné péči o sochu a přístup k ní.

Podle ministra však přesun sochy do depozitáře k dočasnému uložení nelze považovat za porušení zmiňované smlouvy. Zdůraznil, že Praha 6 podepsala výpůjční smlouvy s Muzeem paměti 20. století. »Podmínky výpůjčky předpokládají, že socha maršála Koněva bude zpřístupněna veřejnosti do konce roku 2021. Muzeum má zájem na dřívějším zpřístupnění, a proto v současnosti hledá vhodné místo,« uvedl Petříček.

Dolejš dal k úvaze, zda by nebylo jednodušší sochu od městské části odkoupit a mít její důstojný osud v přímé kompetenci. »Je tedy předmětem dalších debat s vládními představiteli, jestli tímto směrem půjdou, protože ta lakonická odpověď v podstatě neměla tečku za tou kauzou, která se tak může vléct, a bohužel těch polínek na tom ohni je podle mě přiloženo až příliš. Myslím, že povinností diplomacie je problémy diplomaticky řešit, a ne být v tahu nějakých eskalačních ambicí,« konstatoval Dolejš.

Jde o ostudu celé vlády

Druhá část jeho interpelace se týká případného trestního řízení v Rusku s českými komunálními politiky. Konkrétně jde o reakci představitelů Ruska na přejmenování náměstí Pod kaštany v Praze Bubenči na náměstí B. Němcova. K tomu došlo pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) v předvečer pátého výročí zavraždění Němcova. Následovalo prohlášení ruských orgánů o možnosti trestně stíhat některé české politiky, včetně Hřiba, a to na základě jejich nového zákona proti tzv. znesvěcení symbolů vojenské slávy. Česká strana se proti tomu ohradila a Dolejše zajímalo, jak to ruská strana přijala a zda vymáhání zmíněného zákona mimo území Ruska může narušit suverenitu ČR.

»Žádnou explicitní reakci ruské strany na naše ohrazení se a poukázání na nepřípustnost stíhání demokraticky zvolených představitelů samosprávy za plnění jejich mandátu jsme nezaznamenali,« uvedl v odpovědi Petříček. Lze podle něj soudit, že cílem uvedených kroků Ruska je vyvolat obavu u představitelů státní správy a samosprávy cizích států, a tím ovlivnit jejich rozhodování ve věcech, které spadají do vnitřních záležitostí státu.

»I v tomto případě jde spíš o komunikaci představitelů diplomacií. Této otázce je třeba věnovat zvýšenou péči zejména v současné době, kdy to napětí existuje,« reagoval Dolejš.

Se stejnou interpelací se poslanec obrátil také na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), ten ho však odkázal na odpovědi, které mu zaslal ministr Petříček. »Svůj dotaz jsem směřoval na pana ministra i na premiéra z toho důvodu, že to je ostuda celé vlády a že minimálně premiér by si měl ve vládním sboru udělat trochu pořádek,« uvedl Dolejš, který je s ministrovou odpovědí na svou interpelaci nespokojen, a proto se bude projednávat na plénu Sněmovny.

Autor: 
Janka Dubníčková
Zdroj: 
Haló noviny