Návrat a slavnostní odhalení pomníku Julia Fučíka ve Vsetíně

28. 5. 2021

Za účasti 1. místopředsedy KSČM s. Petra Šimůnka, Místopředsedy KSČM s. Stanislava Grospiče, poslankyně PS PČR s. Marie Pěnčíkové a představitelů KV KSČM, OV KSČM Plzně a Vsetína, delegace Bojovníků za svobodu  a početných funkcionářů i členů strany okresu Vsetín byla dne 18. 5. 2021 odhalena socha národního hrdiny, zaníceného novináře, spisovatele. odbojáře a především komunisty Julia Fučíka. Umělecké dílo sochaře Josefa Malejovského se tak po dlouhých letech skladování v areálu Technických služeb a následně v objektu okresního výboru dostalo nového umístnění. Před současnou budovou OV KSČM ve Vsetíně tak byla odhalena 3 socha tomuto komunistovi v naší republice.

Slavnostní akt byl současně připomenutím 100. výročí založení KSČ v naší republice. Byla zvpomenuta historie dělnického hnutí a aktuální politická situace. Zástupci okresu Vsetín s. Holiš a s. Vejpustek pak předali ocenění do rukou s. Šimůnka s. Grospiče. Celý slavnostní akt byl ukončen Internacionálou a následnou besedou v prostorách okresního výboru.

Fotogalerie