Návrh opatření pro dopravce

27. 3. 2020

Návrh místopředsedkyně Hospodářského výboru PSP ČR Květy Matušovské (KSČM):

"Ministr dopravy Karel Havlíček navrhuje pro dopravce možnost odkladu plateb za naftu z 30 na 180 dní. V médiích zazněl i návrh na odpuštění silniční daně, se kterým se ztotožňujeme. KSČM chce navíc navrhnout ministrovi dopravy další vstřícná opatření pro autodopravce, a to opatření na pozastavení plateb za mýto nebo alespoň prodloužit splatnost faktur za toto zpoplatnění. Dalším problémem, který v současnosti tíží dopravce, je i odvádění DPH z neuhrazených faktur, kdy zákazníci v této době odkládají platby na pozdější dobu. Proto KSČM navrhuje  odvádět zálohy či platby za DPH pouze z proplacených faktur. Dopravci jsou nyní ohroženi druhotnou platební neschopností a dlouhými dobami splatnosti a z praxe máme potvrzeno, že tato nelehká situace začíná být pro ně takřka likvidační. Někteří dopravci, bohužel, uvažují o propouštění zaměstnanců a vrácení souprav leasingovým společnostem."

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM