Nejpalčivější se zdá být zvyšování nájmu

27. 9. 2019

Rozhovor Haló novin s Květou Šlahúnkovou, předsedkyní OV KSČM v Českých Budějovicích


Uplynul rok od komunálních voleb, jak se žije v Českých Budějovicích?

Čas hrozně rychle ubíhá, vzpomínám si na problémy, které nás provázely při sestavování kandidátky ve statutárním městě, přemlouvání, aby se občané nebáli být na kandidátní listině KSČM. České Budějovice nejsou naší straně moc nakloněny, občané stále věří planým slibům víc než konkrétnímu splnění jednotlivých bodů volebního programu. I když jsme nedosáhli na stejný počet mandátů, dva jsme ztratili, zvolení zastupitelé se do práce pustili s chutí a za uplynulý rok drobnými krůčky plní sliby dané voličům.

Slyšel jsem, že jste podporovala a také zorganizovala diskusní den s městskými zastupiteli Českých Budějovic za KSČM. Můžete nám to upřesnit, a co vás k tomu vedlo?

Během roku jsme naplánovali několik akcí ve spolupráci s klubem zastupitelů a městským výborem, které by pomohly jak zlepšení práce zastupitelů, členů výborů a komisí ve městě, tak aby se i veřejnost dozvěděla o naší práci. Ačkoli nás občané navštěvují na okresním výboru se svými problémy nebo návrhy na zlepšení života ve městě, tak jsme se navíc rozhodli jít za občanem i my. Proto v pondělí 30. září od 15.00 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. postavíme diskusní stánek a prostě přímo v centru města budeme oslovovat kolemjdoucí a diskutovat s nimi. Věřím, že se lidé sami zastaví a budou se ptát, hádat, kritizovat, ale i dávat náměty pro zlepšení všeho, co se jim nelíbí a trápí je, abychom společně problémy ve městě řešili.

To je krok velmi správným směrem. Jaký bude vlastně program na tomto dni se zastupiteli Českých Budějovic?

Zastupitelé a další aktivisté naší strany se sejdou na náměstí ve tři hodiny, po krátkém úvodním slově Vojty Filipa a připomenutí čtyř priorit našeho volebního programu předpokládám, že se rozběhne diskuse s občany. Aby se však jenom nemluvilo, tak jsme si pozvali českého krále lidovek Jožku Šmukaře, který jistě navodí dobrou náladu.

Určitě bude co probírat. Co nejvíce trápí občany Českých Budějovic? Jsou témata, kde by mohlo dojít i ke konfrontaci? Nebojíte se toho?

Nejpalčivější se zdá být zvyšování nájmu v městských bytech, na Pražském předměstí se připravuje zavedení dalších parkovacích zón, které omezí místní obyvatele, ale i ty, kteří do daného místa dojíždějí do zaměstnání, územní komise by měly řešit změny v územním plánu… Je opravdu dost témat, která nás ve městě trápí. Mezi naše priority patří třeba výstavba nových bytů, postavení vodního parku, nezapomněli jsme ani na zpřístupnění kultury všem skupinám obyvatel. A další vylepšování a zkvalitňování bydlení v Budějovicích.

Zastupitelé jsou připraveni i na konfrontaci a kritiku své práce. Proto jsme se také neschovali v nějakém salónku, ale šli jsme na ulici. Opravdu čekáme bouřlivou, ale konstruktivní diskusi.

Zajímala by mne reakce zastupitelů, bylo těžké to s nimi domluvit?

Zastupitelé věděli, že se nějaká akce bude konat. Dlouho jsme zvažovali správnou formu. V létě jsme dokonce zajeli pro inspiraci k přátelům z Die Linke do Suhlu a také do blízkého Linze k soudruhům z KPÖ (Komunistické strany Rakouska). Nakonec zvítězil nápad postavit stánek a pódium přímo na náměstí. Všichni čtyři zastupitelé mají za sebou několik volebních období, a i když akce je první vlaštovkou, souhlasili a akci od začátku podporují.

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. se koná putovní výstava věnovaná »komunistické totalitě«. Ke 30. výročí tzv. sametové revoluce připomíná, jak se v Československu žilo před rokem 1989. Co na to říkáte?

To, že se výstava připravuje, jsme věděli, i to, kdo je jejím odborným garantem. Že výstava zahájila svoji pouť právě v Českých Budějovicích, potvrzuje moje slova v první odpovědi. Když však dnes jdete přes náměstí a vidíte velkou tmavou kopuli, která připomíná spíš přílet UFO než vzdělávací stánek, tak vás z toho zamrazí. Myslím, že naši analytici, historici by měli výstavu navštívit a doporučit vedení strany další kroky, jak se proti pokusu o překrucování dějin postavit.

Co byste chtěla ještě závěrem sdělit čtenářům Haló novin?

V následujících měsících nás čeká hodně práce. Probíhají výroční členské schůze, připravují se konference, do toho nás čeká několik historických výročí, včetně 30. výročí 17. listopadu 1989. Soudružkám a soudruhům přeji, aby se nám společně podařilo dokázat, že KSČM je skutečně moderní levicovou silou v naší republice. Všem čtenářům Haló novin věřím, že nám pomohou.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny