Neschopnost ministerstva dopravy změnit výběr mýtného je zarážející

15. 8. 2016

Bohužel fakt, že byl schválen postup spočívající v prodloužení stávající smlouvy s firmou Kapsch do roku 2020, neřeší vůbec situaci s dalším vývojem, rozvojem a provozováním elektronického výběru mýta v České republice.

 

V bezvýchodné situaci dané koncem smlouvy k 31. 12. 2016 došlo pouze k zajištění výběru výkonového zpoplatnění od 1. 1. 2017 a zabránění výpadku příjmů SFDI o cca 9 mld. Kč ročně.

Za velmi kritickou považuji situaci s přípravou dodatku smlouvy na provozování mýtného systému. Deset let platnosti smlouvy s firmou Kapsch nestačilo na vytvoření podmínek pro řádné ukončení smlouvy, převod všech součástí mýtného systému a technologií na Českou republiku. Ministerstvo dopravy bylo vlastní vinou od vzniku smlouvy ve slabší pozici, protože umožnilo dodavatelské firmě nastavit dodatečné smluvní podmínky, které neumožňují řádné ukončení smlouvy a tím vypsání výběrového řízení na nového provozovatele.

Naskýtá se otázka: má ministerstvo dopravy dostatečné vlastní personální a odborné schopnosti připravit potřebný dodatek smlouvy a vynutit si součinnost současného provozovatele, aby po třech letech jeho platnosti bylo možné smlouvu s firmou Kapsch ukončit?

Rychle ubíhající čas, ticho ze strany ministerstva dopravy i nezájem médií informovat veřejnost o stavu a vývoji výkonového zpoplatnění, u mne vyvolává obavy o splnění usnesení Vlády ČR, úspěšném pokračování elektronického výběru mýta od 1. 1. 2017 a zejména po roce 2020.

Autor: 
Ing. Karel Šidlo, poslanec za KSČM v PS ČR a místopředseda Podvýboru pro dopravu
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM