Neskonalá drzost - odstupte!

24. 11. 2016

Poslední události v městě Brně, související s osobou náměstka primátora města Brna náš MěV KSČM v Brně utvrzují v názoru, že pan náměstek Hollan není osoba na správném místě a měl by rezignovat na svoji funkci!

Pan náměstek ustál na jednání Zastupitelstva města Brna 15. listopadu několik návrhů na své odvolání z funkce. Zajímavé bylo, že pro odvolání hlasovalo vždy zhruba 20 zastupitelů, zhruba 20 se zdrželo hlasování a jen asi 5 zbývajících bylo proti předloženému návrhu. Takový výsledek lze interpretovat i takto: jen 5 zastupitelů je bezvýhradně pro zachování pana Hollana ve funkce náměstka primátora.

Člověk by řekl, že se pan Hollan nad takovým opakovaným výsledkem zamyslí a přehodnotí své postoje jako politik a čelní představitel města. Že toho není schopen prokázal sám již o tři dny později ve svém rozhovoru pro Radiožurnál. Že není ochoten měnit ani svá praktická jednání prokazuje událost posledních dnů – deska se jmény nacistů uvedená společně se jmény jejich obětí u vstupu do bývalé věznice na brněnském Cejlu. Aby vedle sebe byli lidé pronásledováni Němci v době okupace a zde také popraveni a současně vedle nich byla jména těch, kteří je mučili a popravovali je ostudné! Kurt Leischke, tzv. Brněnský Mengele Waltr Marquort a další váleční zločinci na této zdi nemají co pohledávat. Nezaslouží si připomínku za zločiny proti lidskosti!

Instalace tabule v této podobě je nepřijatelná nejen pro opoziční politiky, pro členy KSČM, členy Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších protifašistických spolků, především však pro zde umučené a jejich rodiny. Neobstojí tvrzení, že někteří nacističtí věznitelé se zde po válce sami ocitli jako vězni. Ti zde byli jistě po právu na rozdíl od politických vězňů.

Požadujeme, aby tato deska byla co nejrychleji odstraněna. Zde nepostačí jen omluva jako v případě tvrzení že Češi a Moravané se podíleli na zplyňování svých spoluobčanů! V tomto případě nejde ani o rádoby recesistické vyvěšení trenýrek na Špilberku.

Jména na připomínkové zdi bývalé věznice na Cejlu v Brně jen dotvrzují naše přesvědčení, že pan náměstek neví co činí, pokud však tak nečiní záměrně! My komunisté nebudeme k tomuto dalšímu excesu přihlížet tiše. Vyzýváme Vás proto pane náměstku Hollane k odstoupení z vaší pozice. Opět jste dokázal, že nejste schopen sebereflexe, kterou jste se oháněl na posledním zasedání Zastupitelstva města Brna. Vzhledem k tomu, že však trpíte nemístným a neoprávněným sebeuspokojením se sebou samým a s výsledky své práce pro Brno, neočekáváme že naši výzvu vyslyšíte. Vyzýváme proto pana primátora Vokřála, aby se dalším vaším setrvání ve funkci zabýval. On přece není vázán koaliční dohodou, která znemožňuje premiérovi odvolat z funkce svého neposlušného ministra.

Autor: 
Martin Říha, předseda MěV KSČM v Brně
Zdroj: 
Oddělení pro ideově-politickou práci a komunikaci