Nešťastný byl už začátek vlády nové koalice

22. 6. 2021

Rozhovor Haló novin se zastupitelem Ústeckého kraje Petrem Kubešem (KSČM)

V našich minulých rozhovorech jsme hovořili hlavně o zastupitelstvu Ústeckého kraje. Nové vedení to »rozjelo« opravdu zajímavě… A nemyslím jen Krajskou zdravotní…

Ano, s tím musím souhlasit. Nešťastný byl, podle mého názoru, už začátek vlády nové koalice. Myslím si, že si minulé vedení v čele s oblíbeným hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem zasloužilo alespoň poděkování za odvedenou práci. Jak jsem již na stránkách Haló novin psal, zásluhou KSČM se povedlo mnoho dobrého a kraj se posunul dál (Krajská zdravotní, perfektní silnice atd.).

Schází mi tady návaznost na minulé vedení kraje, problematika se mohla podle mého soudu konzultovat s bývalou radou kraje.

Nové vedení kraje také prověřuje všechny investice a projekty, které byly v různé fázi přípravy z minulého volebního období. Stoplo investice do majetku Krajské zdravotní a později zjistilo, že zbytečné nebyly. Samozřejmě, že nová výběrová řízení jsou již za jiných finančních podmínek a určitě ne levnější.

Zastaven byl též projekt muzea Pragovek v Chomutově. Jedná se o rozsáhlou sbírku, pro kterou majitel ztratil prostory. Byl by to, podle mě, velký přínos pro turismus regionu. Měli bychom se čím chlubit, škoda. Argument, že Pragovky nemají souvislost s krajem, mi připadá nemístný.

Červenou od nového vedení původně dostal také středoškolský kampus ve Varnsdorfu. Vyjít má na několik stovek milionů korun, jedná se o zázemí pro studenty odpovídající 21. století. Investiční komise ale znovu kampus podpořila a my zastupitelé o něm budeme hlasovat na jednání v pondělí, tak doufám, že bude schválen. Zastavení projektu by bylo smutnou skutečností, když všichni hlásáme, jak je nutné podporovat odborné technické vzdělávání.

Za mrhání finančními prostředky považuji nejen já, ale i Finanční výbor ZÚK, poradenské smlouvy současné »vlády« kraje. Jejich plnění je nejasné.

V souvislosti se společností Krajská zdravotní a.s. (KZ) padlo i trestní oznámení ze strany bývalého předsedy představenstva Ing. Mgr. Jindřicha Zetka (byl jmenován novým vedením kraje), který kauzu Vladislavy Marschalové (poradkyně hejtmana) a její neprůhledné činnosti pro KZ otevřel (brala odměnu ve výši 130 tis. Kč měsíčně). Za to byl Jindřich Zetek vyhozen. Asi není v pořádku, že když někdo nějaký problém odhalí, je pak za to potrestán vyhazovem, i když měl zřejmě pravdu. A to i přes to, že můžeme mít na bývalého pana předsedu a jeho vize různorodý názor. Celá kauza uvedené zaměstnankyně už je teď ale věc orgánů činných v trestním řízení a poradenskou činnost prověřuje také Finanční výbor zastupitelstva.

Na to navazuje neustálé střídání osob ve vedení KZ, které do společnosti za současné covidové situace vnáší podle mého názoru nestabilitu (od října má společnost již třetího předsedu představenstva!)

Schází též komunikace mezi zastupiteli a vedením kraje. Minulý týden jsem se až po dotazu tisku dozvěděl, že se chystá reorganizace v KZ. Ředitelé odštěpných závodů (jednotlivých nemocnic) by měli dostat větší ekonomické pravomoci. To by mělo ale být předmětem otevřenější diskuse nejen mezi zastupiteli. V neposlední řadě by mě zajímalo, jak je to s personálním zajištěním po reorganizaci. Zastupitelé KSČM jsou proti decentralizaci KZ, byl by to krok zpět. Větší společnost bude mít jistě více úspěchů v jednání se zdravotními pojišťovnami i v případě nákupů a dalších smluv.

Vedení kraje si mimo jiné začalo hrát na velkou globální politiku. Rychle chce z budovy úřadu sundat plastiku kladiva a srpu, přestože tam zůstala dál od roku 1989, nikomu nevadí a je přikryta reklamou. Navíc se dle vyjádření architektů jedná o nedělitelnou součást budovy ve stylu brutalismu. Dále ruší zahraniční vztahy s regiony Běloruska, Ruska, Bosny a Hercegoviny i Číny. Proč právě tyto státy? Obrázek si udělejte sami. O této problematice jsem psal již dříve.

Ale abych jen nekritizoval, dobře se mi pracuje ve Výboru pro zemědělství a venkov ZÚK. Členové jsou většinou praktici ze zemědělství a problematika se řeší věcně. Můj návrh na nový dotační program, který má podporovat venkovské prodejny potravin, byl kladně přijat a čeká na schválení zastupitelstvem. Zatím není jasné, zda ministerstvo průmyslu a obchodu nevypíše stejný program.

Jak vidíte možnosti prosazování politiky KSČM, co je potřeba pohlídat a kam nasměrovat pozornost?

To vyplývá z výše zmíněného. Ve čtyřech zastupitelích je to velmi těžké. Naše pozornost směřuje zejména k jednání nového vedení. Chceme, aby KZ dál byla vlastněna krajem, byla ve veřejných rukách, dobře fungovala a rozvíjela se. To je příklad politiky KSČM – veřejné, dostupné zdravotnictví. Dále je to udržení integrované dopravy. Nechceme další omezování dopravních spojů. Já osobně se zasazuji o oživení venkova, proto podporujeme všechny projekty a dotační tituly na jeho zkrášlení a zatraktivnění. Podporu si zaslouží i místní zemědělci a regionální producenti potravin. V neposlední řadě nechceme, aby se omezovaly například domovy pro seniory provozované krajem a služby přecházely do soukromých rukou. To reálně hrozí.

Potřeba pohlídat bude také řešení a projekty související s největším problémem Ústeckého kraje – a tím je nutnost transformace. V nejbližších letech bude úplně utlumena těžba hnědého uhlí, na kterou je kraj velmi vázán. Ústecký kraj bude moci čerpat finanční prostředky z Fondu spravedlivé transformace, poslední zpráva o výši alokace pro Ústecký kraj je 15,8 mld. Kč v následujících sedmi letech. Mám jen obavy, aby nebyly uvedené finance někým zase zneužity pro osobní prospěch, jako tomu bylo v případě programu ROP severozápad. Kraj si pomoc při transformaci zaslouží, dluží mu to celá republika, vždyť u nás se těžilo uhlí a vyráběla elektřina pro všechny. Daň za to vše jsou zaniklé obce i zhoršený zdravotní stav obyvatel.

Nejste »jen« krajský zastupitel, ale byl jste zvolen i do zastupitelstva města Žatec. Jaká je situace tam?

Jaká je situace? Představte si – zasedací síň na radnici – v čele sedí rada složená ze zástupců ANO, Sportovců a místní Volby pro město, na ně kolmo navazují dva stoly, u prvního sedí všichni další zastupitelé uvedené koalice s Piráty, SPD, ODS a Žatec srdce regionu (v podstatě TOP + KDU). U druhého stolu pro cca 12 lidí sedí tři samotní komunističtí zastupitelé. Netřeba komentovat!

Jsem zastupitelem města od roku 2014. Dlouhodobě jsme měli velmi dobré vztahy se zastupiteli zvolenými za ČSSD i některými dalšími. Bohužel se spřízněné subjekty po volbách v roce 2018 do zastupitelstva již nedostaly. Nyní nemáme ani člena rady města.

Dlouhodobě se například zasazujeme, aby likvidaci odpadů ve městě provozovala společnost vlastněná městem. To se nám zatím ale nedaří. Není k tomu vůle rady a ostatních zastupitelů. Často poukazujeme na špatné hospodaření městských organizací.

Žatec má svoji nemocnici – jedinou v okrese Louny! Léta za ní zastupitelé KSČM bojují, aby zůstala v majetku města a provozovala akutní lůžkovou péči, základní čtyři obory zdravotnictví. Pokusy o privatizaci byly a jsou. A tomu chceme zabránit.

Dobře »živenou husou« je také teplárenská společnost, kterou taktéž vlastní město. V posledních letech prošla rozsáhlou modernizací. Určitě by o ní byl zájem ze soukromého sektoru. Tomu opět říkáme NE.

Je nutno říci, že některá usnesení od zastupitelů KSČM bývají kladně přijata a některé jednotlivosti se nám daří prosadit.

Minulý týden jsme na Komisi prevence kriminality řešili například problém se shromažďováním nepřizpůsobivých na jednom žateckém náměstí. Nechci zatím prozrazovat, na čem jsme se usnesli a jaká opatření budou, ale chci říct, že v této věci také panuje shoda napříč politickým spektrem.

Často naslouchám občanům města, se kterými jsem v kontaktu. Takže se snažím na zastupitelstvu poukazovat na takové ty běžné starosti obyvatel – kde se necítí bezpečně, kde v parkování brání autovraky, kde chybí osvětlení apod.

Provozujeme také svůj web Žatecotevřeně. Zde zastupitelé KSČM formou článků sdělují informace veřejnosti.

Máme stále řadu příznivců v řadách veřejnosti, proto je divné, jak volby dopadají…

Komunální volby už se blíží – příští podzim není tak daleko. Už se na ně připravujete?

Ano, připravujeme. Zatím v městské organizaci dumáme nad sestavením kandidátní listiny. Budeme sázet nejen na matadory z našich řad, ale chceme na kandidátku dát i mladé příznivce, kteří sice nejsou členy KSČM, ale sympatizují s námi, jsou známí a máme s nimi dobré zkušenosti. Co se týče obsahu volebního programu, máme co nabídnout z toho všeho, co jsem uvedl v minulé otázce.

Možná někoho napadne, že se ptám na příští rok a přeskočil jsem letošní volby parlamentní. Pro někoho jsou to volby mnohem důležitější, než ty komunální, já si to však nemyslím. Ale zeptám se i na ně – jak probíhá kampaň ve vašem okrese, kraji?

V našem okrese jsme upustili od kontaktní kampaně, neměla valný efekt. Zaměřujeme se na inzerci a distribuci materiálů občanům přímo do schránek, případně při osobním kontaktu. V Žatci to už od minulých voleb děláme vlastními silami. Distribuci zajišťují členové Oblastního výboru KSČM Žatec. Přemýšlíme také nad uspořádáním celookresního volebního mítinku. Máme webovky okresního výboru KSČM Louny, kde je také přístup k materiálům a článkům. Na krajské úrovni se pracuje na efektivnějším využití sociálních sítí. Já na svém soukromém facebookovém profilu často sdílím články a volební materiály.

Pojďme na chvíli od politiky – i když… Řeknu-li slovo chmelařství, co se vám vybaví? Kdysi naše velká chlouba… Co je nového a jaké jsou vyhlídky jedinečného chmele známého po celém světě?

Vybaví se mi moje práce, moje zaměstnání, to, co dělám deset let. Nepracuji přímo v obchodu s chmelem nebo ve zpracovatelství této cenné komodity. Má práce je spjata se závodem Mechanizace, kde se vyrábí nové stroje pro pěstování a sklizeň chmele. V současné době vyrábíme pro pěstitele chmele nové česací a sušicí linky, případně jejich modernizace. Dále jsou to i stroje pro další práce ve chmelnicích. V tom je jasná budoucnost. Stroje a technologie potřebují rychlou obnovu. Pěstitelé ještě před pár lety disponovali technikou starou více než 30 let. O nové technologie je obrovský zájem. Strojírenský podnik v Žatci vyrábí vlastní technologie doslova od šroubku. Jedná se o jeden z posledních závodů v regionu, který vyrábí 100 procent vlastních českých výrobků a je úspěšný. Jsem rád, že můžu být součástí týmu pracovníků závodu Mechanizace. Je vidět kus dobře odvedené práce.

Ještě v roce 1995 rostl český chmel na více než 10 000 hektarech, poté následoval pokles. V roce 2010 to bylo kolem 5000 ha, v roce 2014 to bylo jen 4472 ha. Důvodem poklesu rozlohy v těchto letech byly i ekonomické důvody, neboť český chmel v čele s Žateckým poloraným červeňákem je ve světě považován za jeden z nejkvalitnějších, a tedy i nejdražších. Část výrobců piva tak z ekonomických důvodů přecházela k levnějším.

Poslední léta ale výměra příznivě roste, v roce 2020 byly zveřejněny údaje o sklizňové ploše bezmála 5000 ha. Je to dobrá zpráva pro české chmelařství.

V Žatci se také zkoumají a šlechtí nové vysoce aromatické odrůdy chmele, které se používají na studené chmelení piva, případně ve farmacii. Zájem o nové odrůdy je ze stran rozvíjejících se minipivovarů.

O české chmelařství díky tomu nemám strach.

Čemu se věnujete ve volném čase? Jaké máte záliby a koníčky? O jednom vím, a zřejmě i pozorní čtenáři Haló novin: Co dětské tábory, budou i v budoucnosti?

To máte pravdu. Poslední roky dávám pravidelně zprávu do Haló novin o našem táboře, který přádá OV KSČM Louny. Nyní se intenzivně věnuji přípravě toho letošního. Věřte mi, že v souvislosti s pandemií to je velmi těžké. Ministerstvo zdravotnictví neustále mění podmínky testování účastníků tábora, jsem z toho nervózní. Každopádně tábor bude, těším se na něj a na dětské úsměvy. Tábor je cenově dostupný a realizovatelný jen díky sponzorování ze strany OV a KV KSČM, krajských zastupitelů, poslankyně Hany Aulické Jírovcové a ze strany dalších organizátorů a příznivců. Pokud tomu tak bude i nadále, s organizací tábora do budoucna nebude problém. Děti, vedoucí i rodiče jsou nadšení a chtějí, aby se pokračovalo, což je nám velkou odměnou za práci, kterou děláme každý ve svém volném čase a zdarma.

Jinak se ve svém volném čase věnuji hudbě – hře na akordeon a keyboard a také kutilství, práci v dílně, zahradničení. Vlastním historické automobily VAZ 2103 a Škoda Forman, které jsou také mým koníčkem. Svůj volný čas v neposlední řadě věnuji přítelkyni, prarodičům a rodičům.

Zbyšek KUPSKÝ

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny