Nohavová: Je cílem společnosti nevzdělaný národ?

29. 7. 2021

Tento zákon vznikl již v minulém volebním období. Důvodem vzniku byl nedostatek míst v mateřských školách. KSČM tento zákon kritizovala a nehlasovala pro něj z důvodů toho, že je to laciná alternativa k mateřským školám, kdy se nejedná o vzdělávací instituci, nejsou zde dostatečné hygienické podmínky, není zajištěna strava. Proto jsme podávali řadu pozměňovacích návrhů na stravování, hygienu i na snížení věku do 3 let věku dětí, aby nově vznikající dětské skupiny nahradily zaniklé jesle. To byly naše podmínky pro to, abychom pro zákon hlasovali. Nestalo se tak.

nohavova6.pngNově předložená novela je sice vylepšena, již zde je podmínka, že i o děti v dětských skupinách musí pečovat pedagog, je zajištěno stravování a hygienické normy jsou přísnější. Hlavní důvod pro kritiku novely z mé strany zůstává - jde o péči a výchovu (stále chybí vzdělávání a věk dětí zůstává) do nástupu do školy. To jako učitelka mateřské školy s 32 letou praxí nemohu přijmout. Nesouhlasím s odůvodněním, že rodiče mají mít volbu mezi dětskou skupinou a mateřskou školkou. Uvědomuje si předkladatelka zákona, že dává rodičům volbu (svobodnou volbu) mezi tzv. hlídáním dětí v dětských skupinách a vzděláváním v mateřské školce? Pouhé zajištění péče pedagogem nezaručuje vzdělávání. Chybí školní vzdělávací plán, kontrola školní inspekce.

Navíc je zde nebezpečí, že zřizovatel (což jsou obce a města) bude moci při nedostatku financí převést mateřskou školu na lacinější dětskou skupinu. Celá léta jsme v rámci odborů prosazovali, aby mateřské školky byly vzdělávací instituce, snahy převést mateřské školky pod sociální sféru se nám po roce 1989 podařilo odvrátit. Ustupujeme od toho, co nám v oblasti předškolního vzdělávání záviděl celý svět a učil se od nás. Dnes to všude zavádějí a my tímto zákonem od kvality předškolního vzdělávání ustupujeme. Je cílem společnosti nevzdělaný národ?

Autor: 
Alena Nohavová, vedoucí kandidátka KSČM pro volby do PS PČR za Jihočeský kraj, předsedkyně Jč KV KSČM
Zdroj: 
fb