Nová kniha Hany Kráčmarové: Kdo byl Klement Gottwald

28. 11. 2016

Dne 23. listopadu uplynulo 120 let od narození Klementa Gottwalda. Zasvěcenou exkurzí jeho dramaty, triumfy i prohrami je nová studie doc. dr. Hany Kráčmarové, vycházející právě v nakladatelství OREGO. Do vybraných pasáží bude už brzy příležitost nahlédnout i touto cestou. Přinášíme text předmluvy, jejímž autorem je PhDr. Josef Skála, CSc., místopředseda ÚV KSČM.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM