O rozpočtu v metropoli

2. 12. 2015

Situace v Praze se před prosincovým zasedáním pražského zastupitelstva, na kterém má být schvalován rozpočet na příští rok, opět vyhrocuje. Hrozí, že připravený rozpočet nebude schválen a bude nutné fungovat podle rozpočtového provizoria, z čehož mají pochopitelné obavy jednotlivé městské části a organizace.

Další variantou jsou zásahy ze strany pravice, které mohou podobu rozpočtu změnit k horšímu. Přestože můžeme mít k jednotlivým položkám určité výhrady, uznáváme, že v základních parametrech připravený návrh rozpočtu pokrývá základní potřeby hlavního města a jeho obyvatel a v mnohém je v souladu s prioritami KSČM. 

Odmítáme proto snahu ODS, TOP 09 a nezávislých exprimátora Hudečka o další destabilizaci hlavního města. Je zřejmé, že pravice chce využít chaosu k tomu, aby se vrátila do vedení města a převzala moc nad pražským magistrátem. To klub KSČM jednoznačně odmítá a udělá vše proto, aby k tomuto zvratu nedošlo. 

Z těchto důvodů jsme během všech dnešních jednání předložili naše požadavky a podmínky, za nichž jsme ochotni navržený rozpočet podpořit. Konkrétně jde např. o zahájení přípravy participačního rozpočtu, o využívání Fondu sociálního bydlení, o podporu sportu a volného času dětí a mládeže či naše zastoupení ve výborech a komisích tak, abychom měli možnost v co největší míře prosazovat naše volební priority. 

S ohledem na vstřícný postoj ČSSD a ANO k našim návrhům, je klub KSČM připraven navrhovaný rozpočet podpořit.

Autor: 
Mgr. Marta Semelová, předsedkyně klubu KSČM v Zastupitelstvu hl. m. Prahy
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM