Od pětitýdenní dovolené neustoupíme

11. 2. 2020

Komunistická strana Čech a Moravy trvá na pětitýdenní dovolené pro všechny zaměstnance. Náš požadavek je podložený praxí většiny firem v ČR (80 % zaměstnavatelů).

»Většinou je pětitýdenní dovolená dojednána kolektivními smlouvami, někde jde o rozhodnutí samotného zaměstnavatele. V dnešním právním řádu je nerovnoměrná úprava pro různé kategorie zaměstnanců. Třeba ti, na které se vztahuje služební zákon, mají tuto výměru uzákoněnou, například učitelé mají také jinak stanovenou základní výměru kalendářní dovolené. Jde i o jiné profese,« řekl na úterní tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.. Zákoník práce by to měl podle něj zohlednit a »dopřát« pět týdnů ze zákona všem zaměstnancům. Vycházíme z jednoduché premisy – existuje častá shoda napříč politickým spektrem včetně zaměstnavatelského svazu, že je třeba jít trendem zkracování pracovní doby. Grospič k tomu podotkl to zásadní – zkracování pracovní doby nesmí znamenat snižování mzdy nebo platu. »Pokud bychom přijali tuto filozofii, musí být zachována výše mzdy a platu, která dnes odpovídá osmihodinové základní výměře pracovní doby.« 

To je i jeden z důvodů, proč se KSČM dívá velice opatrně na vládní novelu zákoníku práce, preferující krátkodobé pracovní úvazky a sdílené pracovní místo. Tedy taková pracovní místa, na jejichž pozici se může ucházet více zaměstnanců, a bude na nich, jak si dohodnou rozdělení pracovní doby. »Forma benefitů už dosáhla takové míry, že nastal čas, abychom řekli, že volání po zkracování pracovní doby, po různých benefitech, a nerovnoměrnost pracovní úpravy pro různé kategorie zaměstnanců si vyžadují, aby byla uzákoněna základní výměra kalendářní dovolené v podobě pěti týdnů,« zdůraznil na tiskové konferenci Grospič

Ministerstva nepracují tak, jak by měla

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová si stěžovala na liknavý postoj vlády k 15 opatřením boje s chudobou. »Mrzí mě, že vláda slibovala od září 2018, že s tím bude něco dělat, ale bohužel do této doby kromě ministerstva pro místní rozvoj, které předložilo hodnotové mapy, jsme se nedočkali ničeho zásadního,« uvedla poslankyně.

V březnu by sice měl být do Sněmovny předložen zákon o dávkách z dílny MPSV, který je nyní v připomínkovém řízení, i tak to ale bude jediná předloha reagující na zmíněných 15 opatření. Aulickou tento přístup mrzí i z toho důvodu, že na opatřeních by mělo pracovat celkem šest ministerstev, ovšem ta zásadní, jako ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstva zdravotnictví nebo vnitra, na tento úkol nijak nereflektovala. Ze strany ministerstva zdravotnictví by se podle poslankyně dalo vyzdvihnout alespoň opatření v rámci změny metodiky, která řešila likvidaci štěnic. »Je to možná úsměvné, ale pro obyvatele Ústeckého kraje jde o zásadní věci,« uvedla Aulická.

Zdůraznila, že KSČM s novým návrhem zákona o přídavku na bydlení souhlasí, a je ráda, že alespoň tento »pro mnohé razantní krok« ministerstvo práce připravilo. Uvědomuje si ale, že některé části tohoto návrhu jsou na hranici ústavnosti, proto by komunisté uvítali, kdyby se k nim vyjádřil Ústavní soud. »Jsem přesvědčena, že budeme touto novelou, která by měla přijít do Sněmovny v březnu, otevírat těch 15 opatření a s tím i poslanecké návrhy, které budou reagovat na to, že ostatní ministerstva nepracují tak, jak by měla,« dodala Aulická.

Zdroj: https://www.facebook.com/komunistickastranacechamoravy/videos/8275742910...

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny