Odpovědi poslance Leo Luzara na otázky k pozměňovacímu návrhu k zákonu o elektronických komunikacích

27. 4. 2017

Pane poslanče, v poslední době vláda předložila parlamentu návrh úprav telekomunikačního zákona s veřejně deklarovaným cílem snížení cen pro spotřebitele. Vy jste předložil svůj pozměňovací návrh k tomuto zákonu. Zdá se vám tudíž návrh vlády nedostatečný?

V prvé řadě je nutno říci, že se z trhu mobilních operátorů vytratila konkurence a mám pocit, že se jedná spíše o kartelové rozdělení trhu, než o konkurenční boj ku prospěchu zákazníků. Operátoři dnes směřují především k firemním klientům a jsou schopni nabídnout měsíční neomezené tarify i s daty za řádově desetikoruny, jak jsme svědky u ministerstev, která se nyní pyšní jedno před druhým nižšími tarify, jako by bylo jejich cílem co nejvíce naštvat řadového spotřebitele. Je třeba říci, že tato velmi nízká cena musí i zahrnovat zisk pro poskytovatele. Cena nesmí být ztrátová, protože by se jednalo o dumping, který je tvrdě trestán. Bohužel je tedy z toho zřejmé, jak obrovský zisk dosahují operátoři na běžných individuálních klientech, když mu podobné služby nabízejí za 1000 korun. Jedná se o rozdíly ve stovkách % u jednotlivých malých klientů.

Z tohoto pohledu chápu snahu vlády se před volbami zalíbit. Návrhy ve prospěch zákazníků podporovat budu, ale všiml jsem si, že se vláda zapomněla na častý nešvar operátorů spojený s prodlužováním výpovědní lhůty. Mně osobně se stalo, že při zrušení datové SIM karty v tabletu jsem musel na ukončení smlouvy čekat 42 dnů a tudíž jsem dva měsíce platil zbytečně, i když jsem již daný tablet neměl. Proto jsem navrhnul sjednocení délky výpovědní lhůty u smluv v oblasti elektronických komunikací. Dalším cílem navrhované změny je zabránit tomu, aby poskytovatel mohl odrazovat své účastníky od využití jejich práva na ukončení smlouvy nadměrným prodlužováním výpovědní lhůty a během této nepřiměřeně dlouhé doby zneužívat institut retenční nabídky.

 

Váš druhý pozměňovací návrh se setkal s velkou nelibostí operátorů a je snaha zabránit jeho přijetí. Popište našim čtenářům, o co se jedná.

Dosavadní právní úprava vyžaduje aktivní projev vůle ze strany spotřebitele, aby nedošlo k automatickému prodloužení smlouvy na dobu určitou. Toho využívají někteří poskytovatelé, kteří sice informují spotřebitele o jeho právu odmítnout prodloužení, ale činí tak způsobem, který je velmi snadné přehlédnout (příslušná informace je často vyvedena velmi malým písmem a umístěna někde, kde ji spotřebitel vůbec nečeká). 

Navrhovaná změna právní úpravy obrací základní princip: nově bude nutný aktivní (a tudíž i vědomý) úkon spotřebitele, který musí vyjádřit svůj souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou. Pokud spotřebitel takovýto souhlas neudělí, smlouva nesmí být prodloužena jako smlouva na dobu určitou, a místo toho musí přejít do režimu smlouvy na dobu neurčitou. 

Hlavním cílem změny je zlepšit pozici spotřebitele. Dalším cílem je motivovat poskytovatele ke slevám a výhodám má - li zájem o udržení zákazníka a obnovení smlouvy na dobu určitou.

Autor: 
Redakce HaNo
Zdroj: 
Haló noviny