Otevřený dopis Andreji Babišovi z Plzeňského kraje

5. 10. 2020

Vážený pane předsedo hnutí ANO 2011 a současně předsedo vlády ČR,

 přesně toho vrcholného exekutivního orgánu České republiky, který by bez předchozí vyjádřené důvěry poslankyň a poslanců Komunistické strany Čech a Moravy nemohl, v rámci ústavního pořádku a systému parlamentní demokracie naší země, v roce 2017 vzniknout, pane inženýre Andreji Babiši,

     zcela nepochybně jsem si vědom toho, že se v politickém prostoru ČR pohybujete nejen jako zakladatel a hlavní hybatel již zmíněného hnutí ANO 2011, ale především jako ideový pragmatik a do jisté míry i objektivní realista, jehož jedním z hlavních politických a možná jistým způsobem i vizionářských, cílů, bylo odvést naší zemi od dominance tzv. politicko-ekonomických mafií. 

     Registroval jsem, že Vám v realizaci vnitřní politiky jde o posun směrem k morálně přijatelné a ekonomicky prosperující pospolitosti občanů, před zákonem sobě rovnoprávných. Takováto vyjádření od Vás explicitně mnohokráte zaznívala, a to především v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, které jsem od roku 2013 členem. Stejně tak jako Vy!

      Nejen kvůli tomu jste obdržel Vy a Vaše hnutí, naši jednorázovou politickou podporu, která Vám následně umožnila vstoupit do Strakovy akademie v Praze „hlavním vchodem“. 

     Rozhodně ne vše se Vám od té doby při řízení a správě země podařilo, tak jak jste často barvitě a vehementně sliboval. Přesto musím objektivně konstatovat, že jistý kvalitativní posun v životě mnohých sociálních skupin našich občanů, skutečně nastal. 

    O to více mne, ale především mnohé obyvatele Plzeňského kraje, velice znepokojuje demagogický a předpojatý přístup regionálního představitele Vašeho hnutí, aktuálně prvního náměstka primátora města Plzně Romana Zarzyckého. 

     Tento Váš volební lídr ANO 2011 v Plzeňském kraji, jen okamžik po ukončení krajských voleb, do médií populisticky vykřikuje, že s komunisty povolebně vyjednávat o ničem nebude. Asi, aby se zalíbil právě těm politickým subjektům, kde si „místní kmotři podávají dveře“. Prosím pěkně, není tomuto, poměrně kontroverznímu pánovi, o kterém by se dala napsat řada nelichotivých věcí, o člověku zjevně bez znalostí reálií celostátní politiky a dokonce nyní aspirujícímu na hejtmanské křeslo, jaksi stydno?

      Pro Vaši informaci, aktuální radniční koalice v Plzni, ovládaná představiteli ODS a ANO představuje přesně to, pro co jste Vy, dle Vašeho vyjádření, do politiky vstupoval.  Konkrétně pro to, co jste chtěl pomoci v naší zemi odstranit.

       I zde se jedná nejen o přebujelý klientelismus, povýšený despekt k oprávněným přáním občanů, ale především o dlouhodobé kšefty s městským majetkem v miliardových hodnotách, a to pod zásadním vlivem lokálních kmotrů s jejich umně provázanými, ekonomicko-politickými skupinami, kontrolujícími městskou aglomeraci po desítky let.  

A ani Vaši politici to v našem městě prozatím nezvládají!

      Pane Babiši, omluvte mne za moji otevřenost, ovšem vyjevované pokrytectví, politická ubohost a zejména ideologická předpojatost cloumající Vaším kandidátem na hejtmana v Plzeňském kraji, v podstatě v kombinaci s jeho faktickou volební prohrou (22,5 % získaných hlasů, místo průzkumy předpokládaných 30 % +), mne skutečně zaráží. 

     Byl bych velice rád, kdybyste na klíčové osoby hnutí ANO 2011v Plzeňském kraji apeloval, neboť se domnívám, že nejen Vám, ale i KSČM by mohlo jít o společnou věc. O život občanů, pokud možno na co nejvyšší úrovni, o jejich bezpečí, nebo také, a to v neposlední řadě, o rovnost před zákonem. A přirozeně i o princip řádného hospodáře v nakládání se svěřeným majetkem města.

      Subjektivně se domnívám, že nic z tohoto, radniční koalice ve statuárním městě Plzni (mnohdy za přispění právě Vašich zastupitelů) nenabízí a současně se velice obávám, že by se tyto nešvary mohly přenést i do fungování nově zvoleného Zastupitelstva Plzeňského kraje

    To je však již jen Vaše plná politická zodpovědnost!

      V případě, že by nám oběma mohlo jít skutečně o kultivaci české politické scény, nelze přijmout fakt, že hnutí ANO 2011 je na celostátní úrovni tolerováno KSČM a současně si někteří jeho „pěšáci“ odehrávají v Plzeňském kraji vlastní ideologické a nenávistné války právě na vrub komunistů! 

 

S přátelským pozdravem

Jiří Valenta, nově zvolený zastupitel Plzeňského kraje, poslanec PS PČR

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM