Podařilo se nám prosadit zpětné vyšetřování privatizací v 90. letech

6. 6. 2019

Dnes se v poslanecké sněmovně podařilo schválit navržené usnesení Poslaneckého klubu KSČM k bodu nezaplacené podniky a zločiny privatizace.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

1) konstatuje: že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard Kč a které vlády ČR dosud nedořešily a jejich následky neodstranily.

2) žádá vládu ČR zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení. Včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.

V příloze najdete k tomuto bodu vystoupení Jiřího Valenty.

 

Video: 
Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM